Příběhy z Beztíže

Přes sociální sítě se na nás obrátil Patrik, že mu cizí parta vyhrožuje napadením a pobodáním. Bál se kvůli tomu vycházet z domu. Celou situaci jsme s ním řešili a nabízeli doprovod na policejní stanici nebo asistenci s ohlášením telefonicky. Patrik pak celou situaci řešil s policií, kde vše nahlásil. Na služebně velmi ocenili, že dorazil, protože člověk, který mu vyhrožoval, byl v hledáčku policie.

 

Monika navštěvuje klub v době, kdy už má sama malého syna. Vzpomíná na dobu, kterou trávila s Beztíží, a vypráví nám o svém životě. Klub pro ní byl vždy místem, kde se cítila bezpečně a mohla se svěřit se svými problémy.

 

Miloš k nám přichází poté, co nás viděl na videu s Adolfeenem a klub ho zaujal. Po několika návštěvách se pracovníkům svěřuje s pochybnostmi o své sexuální orientaci. Skrze individuální rozhovory se daří pozvednout Milošovo sebevědomí a dochází k postupnému přijetí vlastní identity.

Díky atraktivitě našich sociálních sítí se dostáváme do povědomí mnoha mladých lidí, kteří se na nás mohou obrátit, pokud se dostanou do nelehké životní situace.

 

Jakub se na nás obrací s tím, že dlouhodobě pociťuje deprese a cítí se psychicky špatně. Dáváme mu prostor ke sdílení jeho pocitů a nasloucháme mu. Informujeme ho také o návazných terapeutických službách, nabízíme mu pomoc s komunikací a případně i doprovod na sezení. Jakub nám nicméně sděluje, že mu nejvíce pomáhá, když se může svěřit právě nám. Děkuje nám, že tu pro něj jsme a že ho vždy vyslechneme.
Naše pracovnice a pracovníci neposkytují a ani nemohou poskytovat terapeutické služby, dětem a mládeži ale nabízíme bezpečný prostor pro sdílení psychických obtíží a v případě potřeby je umíme odkázat na vhodnou odbornou pomoc.

 

Kevin se na nás obrací o pomoc s úkoly. Jeho studijní schopnosti jsou ovlivněné lehkým mentálním postižením a Kevin si s úkoly sám neporadí. Během distanční výuky ale ve svém okolí nemá nikoho, kdo by mu věnoval dostatek času, trpělivosti a podpory při jejich vypracovávání. Kevinovi asistujeme a danou látku vysvětlujeme. Podporujeme ho při tvorbě úkolů a motivujeme ho k jejich dokončení. Po několika dnech s námi Kevin sdílí svou radost, za úkoly dostal dvě jedničky.

Distanční výukou trpí všechny děti, nejnáročnější je však situace právě pro žáky se speciálními studijními potřebami. V Beztíži proto poskytujeme podporu i jim. Naše služby se věnují doučování, do kterého jsme vzhledem k vysoké poptávce zapojili i řadu dobrovolníků. Mimo to nabízejí i potřebnou techniku a děti se mohou k výuce připojit přímo z našich klubů.

 

„Beatboxové vystoupení bylo skvělé, poprvé v životě jsem si to mohl vyzkoušet před tolika lidmi a moc mě to bavilo.”

Lukyho baví beatbox, sám ale nemá příležitost svůj talent uplatnit a dále rozvíjet. Nabídli jsme mu proto vystoupení na oslavě 19. narozenin Beztíže, pomohli jsme mu s přípravou představení a také se zvládáním trémy a stresu. Luky na oslavě vystoupil před zhruba 300 diváky, byl to pro něj velký zážitek a Luky získal novou motivaci dále na beatboxu pracovat.

(z důvodu zachování anonymity, jsou jména smyšlená)