Podívejte se na video ze zábavně-motivační akce Vrshowice Zatápí, jejímž cílem bylo nabídnout mladým lidem z rizikového prostředí vzory v podobě hudebních interpretů a skrze workshopy si vyzkoušet a zažít něco nového.