Beztíže v médiích

„Příběh Filipa“
HateFree (13. 9. 2021)
„Komunitní centrum pro rizikovou mládež na Štvanici“
TN CZ (24. 8. 2021)
„Party klubu Beztíže“
Radniční noviny Praha 2 (8/2021, str. 6)
„Beztíže doučuje děti zasažené pandemií“
Radniční noviny Praha 2 (8/2021, str. 7)
„Kultura organizace jako faktor ovlivňující podmínky pro plné využití přínosů sociální práce“
Sešit sociální práce (2020, str.