Historie

2001

Otevření tzv. otevřeného Klubu Beztíže na Žižkově. Profilování cílové skupiny, metody práce, rozvíjení programů především pro rizikovou mládež.

2009

Systematické mapování ulic Prahy 3, první zábavně-motivační akce a preventivní tábor ve spolupráci s MČ Praha 3 a MHMP

2010

Registrace sociální služby NZDM Beztíže provozující Klub Beztíže a terénní program Streetwork Beztíže – Žižkov

2011

První výjezdové víkendové a jednodenní preventivní akce

2012

Do terénní služby přibývá oblast na Praze 10 a vzniká Streetwork Beztíže – Vršovice

2014

Pokračuje rozrůstání terénní služby na Prahu 2 v podobě Streetwork Beztíže – Praha 2

2013

První resocializační pobyt pro děti v péči OSPOD na objednávku MČ Praha 10

2015

Beztíže otevírá další nízkoprahový klub – Klub Beztíže2

2017

Vznik prostoru Beztíže community space v rámci neziskové organizace Beztíže, z.ú.