Příběhy klientů

Riziková mládež, které se věnujeme, ve svém běžném prostředí nemá moc šancí poznat „normální” život. Zřídka se konfrontuje s odlišnými názory, pohledy na svět nebo hodnotovými žebříčky. Nedostává se jí příležitostí k budování zdravého sebevědomí ani zodpovědnosti, nemá ve svém životě nastavené jasné a čitelné hranice. Neužije si pocit úspěchu, nemá možnost stavět na stabilních vztazích a na podpoře okolí. Chybí jí spousta věcí, které jsou většině kluků a holek jejich věku dostupné. Pochází z rodin, které často nemají finanční prostředky na kroužky nebo nepřikládají takový význam smysluplnému trávení volného času nebo řešení problémů, se kterými se jejich děti potýkají. V blízkosti této mládeže je běžné rizikové chování, zkušenosti s drogami, trestná činnost, časté střídání bydlení a tím i ztráta sociálních vazeb. Těmto dětem a mladým lidem pomáháme vystoupit ze začarovaného kruhu potíží a hledat jejich vlastní směr.

Na podzim roku 2022 se s žižkovským Klubem Beztíže po jedenácti letech rozloučil Radim, který letos oslavil 22. narozeniny, čímž se posunul mimo cílovou skupinu Klubu, který je otevřen mladým lidem od 11 do 22 let. Při příležitosti jeho rozlučky s Beztíží jsme s ním udělali rozhovor o tom, co všechno s Beztíží zažil a jakou roli vlastně sehrála v jeho životě.

Kdy jsi přišel na klub poprvé? Jaké pro tebe chodit do Beztíže bylo?

Poprvé jsem sem šel v roce 2010, ale pravidelně jsem sem začal chodit až za rok, protože to mi už bylo 11. Pamatuju si, že jsem byl na první akci Beztíže zatápí. Chodil jsem do Beztíže hodně na akce a trávil jsem tu volný čas, v roce 2013 jsem tu dělal zahrádku a do roku 2013 jsem tu strávil asi nejvíc volného času.

A proč jsi sem hlavně chodil?

Protože v té době nebylo moc jiných možností jak se zabavit.

Jakou roli sehrála Beztíže ve tvém životě?

Když jsem ještě chodil do školy, tak mi Beztíže pomáhala s doučováním. Potom mi pomáhala s řešením nějakých problémů ve škole, i s přecházením do jiných ročníků, na jiné školy, nebo s nástupem na střední. Pak už jsem si našel práci, kde už jsem pátý rok, nějak jsem se uchytil a už jsem moc pomoc nepotřeboval. 

Poznal jsi tu i nějaké nové lidi?

Jasně, chodila sem spousta lidí, co byla odtud ze Žižkova. Ty už jsou teď všichni dospělý, mají rodiny, tak se moc nepotkáváme. Ale na některé lidi si vzpomenu a i o nich vím, jak se jim daří, někdy se potkáme.

Naučil jsi se tu něco?

Byla toho spousta. Třeba mě tu pracovníci v 11 letech naučili jezdit na kole, což jsem předtím neuměl. Tak jsem si ho tu pak půjčoval a mohl na něm jezdit. 

Co pro tebe znamená klub Beztíže a jeho pracovnice a pracovníci?

Dávali mi tu rady do života, pomáhali mi a byly to jakoby kamarádi, ale i vychovatelé. Měli dobrý přístup, zároveň ten klub působí jako normální budova, příjemně.

A jak vnímáš nízkoprahové služby obecně? Přijdou i přínosné?

Jsou přínosem pro mladé lidi. Je to přínos hlavně v dnešní době, protože lidé jsou hodně závislí na telefonech, mladí lidé jsou v nákupních centrech, kde se srocují, dělají problémy. Často v tom figuruje i alkohol, drogy, fyzické konflikty a mně přijde dobré, aby [mladí lidé] chodili takhle do klubů, které můžou pomoct, aby člověk do něčeho takového nespadl. Můžou si pak s pracovníky popovídat, ať už na klubu nebo v terénu. Jsem rád, že tyhle služby existují a že budou existovat. Myslím, že mladí lidé se tu můžou hodně naučit.

Napadá tě, jak by se to třeba ještě dalo dělat lépe?

Mně přijde, že je to tady super. Možná by se daly rozšířit nějaké technologické věci, být atraktivní, co se moderních věcí týká, třeba mít xbox (který Klub Beztíže má).

A co si myslíš, že mladé lidi dneska trápí? Co je pro ně náročné?

Znám pár mladých lidí, dětí, co posedávají na Andělu, nebo různě na ulici, často mají flašku s alkoholem a stane se, že mají i nějaký hulení. Jim je dvanáct, třináct a je škoda, že si tak mladý lidi kazí zdraví. Ale ty děti za to samy nemůžou, buď to odkoukají od rodičů, nebo někoho jiného v rodině, nebo spolužáků. Vrstevníci se často navzájem manipulujou a pak se snadno stane, že někdo z hecu party třeba něco malého ukradne a už to jde dál. Znám třeba jednoho kluka, kterému je 16, a znám ho už od jeho 11 let. Nejdřív to začalo tak, že jako malej kluk neměl, co dělat, tak jsme ho s kamarádem učili, jak trávit čas, snažili jsme se ho zabavit, brali ho i na výlety. Potom se začal kamarádit s nějakým problematickým klukem, který ho začal učit střílet. Pak ho zase někdo další naučil hulit, nějaká jeho starší kamarádka a takhle to pokračovalo. Skamarádil se s nějakou partou, změnilo se jeho chování, narušoval mi soukromí, škemral cigarety. Pak jsme se přestali vídat. Z toho normálního kluka se pak stal feťák. Jel v trávě, pervitinu, koksu. Začal s nějakou trestnou činností, má na svědomí přepadení, nabourání auta. A vlastně se to všechno stalo, protože se chytnul špatných lidí. Má celý život před sebou, ale vlastně už ho má dost pokažený.

Máš něco, co bys řekl závěrem?

Ať se tady každému daří a aby se tu taky něco přiučili, jako jsem se přiučil já.

Mladí lidé potřebují podporu svého okolí v mnoha oblastech. Někdy se ale svému okolí nemohou svěřit tak úplně se vším, ať už je to z důvodu studu, nebo strachu z nepochopení a odsouzení. Bezpečný prostor, který pro to mladým lidem chybí, zastávají často naše služby. Citlivý přístup pracovnic a pracovníků a mlčenlivost, jíž jsou vázáni, jej dlouhodobě utváří. To se nám povedlo i v případě Marka, který s námi otevřel téma jeho závislosti na marihuaně. S drogou experimentoval především kvůli dlouhodobé nudě a nemožnosti smysluplně naplnit svůj volný čas. Z jednorázového experimentu se ale postupně stal zvyk. Marek začal využívat uklidňujících účinků marihuany v případě hádek a napjatých vztahů s rodiči a učiteli ve škole. Postupně se u něj rozvinula závislost, se kterou si již nevěděl rady, a proto se obrátil na nás. Markovi jsme poskytli prostor pro sdílení jeho trápení, ale i informace o působení marihuany na lidské zdraví a harm reduction, tedy způsobů, jimiž lze snižovat negativní dopady užívání drogy. V současné době by Marek rád s „hulením“ přestal, což je pro něj náročné kvůli tlakům jeho sociálního okolí, například jeho přítelkyně, která s užíváním marihuany nemíní přestávat. Marka tak v jeho úsilí dlouhodobě podporujeme. Sám říká, že v některých chvílích jsme pro něj jediní, kteří mu dokážou poskytnout bezpečný prostor a možnost otevírat těžká témata a emoce, které se s jeho závislostí vážou. Skoncovat se závislostí není jednoduchá věc a nestane se ze dne na den, podporující a neodsuzující prostředí, ale může v celé situaci sehrát klíčovou roli.

Dětské exekuce jsou bohužel stále tématem rezonujícím veřejným prostorem. Ač nedávné legislativní změny zamezují vzniku nových exekucí, ty stávající nikam nezmizely. I v našich službách se tak potkáváme s dětmi a mladistvými, na které byly exekuce uvaleny. Jedním z nich je sedmnáctiletý Alan. Na konci minulého roku se našim pracovnicím a pracovníkům svěřil s dluhy u dopravního podniku za přibližně 20 nezaplacených pokut a návaznou exekucí. Alan se, ač o něm byl informován, nezapojil do prvního Milostivého léta, jelikož neměl dost peněz na splacení původní částky. Svou situaci, ale řešit chtěl. Alanovi jsme tak zprostředkovali kontakt s dluhovými poradnami. Celým procesem jsme ho postupně provedli, společně jsme zavolali do dluhové poradny Člověka v tísni, pomohli jsme mu s přípravou na komunikaci, s tím jaké dokumenty k ní bude potřebovat. Již společně s dluhovou poradnou se Alanovi podařilo najít cestu, jak své dluhy začít splácet, což se v současnosti odehrává. Alana jsme se později snažili pomoci se zapojením do Milostivého léta 2, které pro něj bohužel opět bylo nedosažitelné kvůli nemožnosti splatit původní jistinu naráz. Alan ale za podpory rodiny své dluhy splácí a pracuje na tom mít příznivější start do dospělého života, který ho brzy čeká.

Mladí lidé se mohou snadno dostat do situací, pro jejichž řešení nemají sami dost informací a zdrojů. Zorientovat se v podpůrných službách je pro ně často pochopitelně náročné. Naší rolí je tak být pro ně určitým rozcestníkem, předat základní informace, pomoci jim zorientovat se v tématu, společně s nimi hledat řešení jejich problémů a v případě potřeby speciálního poradenství zprostředkovat kontakt s jinými organizacemi (dluhové poradny, ale i služby pracující s lidmi s poruchami příjmu potravy nebo odborná terapeutická pracoviště). Zároveň jsme mladým lidem oporou v celém procesu řešení jejich problémů a obtíží a dále je motivujeme v jejich úsilí.

Starší příběhy klientů

Ondra do klubu chodí již 4. rokem. V současné době nejvíc řeší čerstvé otcovství. Když bylo Ondrovi 12 let, zemřel mu otec, a proto neví, s kým by měl své starosti, obavy, úspěchy a nezdary sdílet. Společně probíráme, jak se mu daří naplňovat jeho otcovskou roli, jaká jsou očekávání jeho partnerky, okolí i jeho samotného. Různě střídá zaměstnání, avšak vždy dělá nekvalifikovanou práci, jelikož má pouze základní školu. Předáváme mu potřebné informace a poukazujeme na rizika spojená s nelegálním zaměstnáním. Pracujeme s ním na jeho sebedůvěře, trpělivosti a hospodaření s penězi, aby měl jak zajistit rodinu a bydlení s partnerkou, které si zatím nemohou dovolit. V návaznosti na to se objevuje i téma jejich častých hádek. Diskutujeme o hodnotách zdravého partnerského vztahu a jak se takové hodnoty budují.

V klubu je místo i pro mladé rodiče, kteří se potřebují popasovat s novou rolí, zároveň si na chvíli odpočinout od běžných starostí a získat podporu, posílit sebedůvěru při řešení svých nemalých obtíží.

Lukášovi  je 16 let a známe se s ním druhým rokem. Od té doby se ve svém volném čase věnuje rapu, nicméně jeho zájem utlumovalo experimentování s návykovými látkami. Lukáš využíval v klubu aparaturu, aby mohl své rapové dovednosti zdokonalovat, od nás dostával v tomto ohledu podporu a motivaci se v rámci pravidelných rapových workshopů dál vyvíjet. Rap a chuť se zlepšovat nakonec zvítězila nad experimentováním. V současné době má Lukáš s kamarády rapové trio a díky manažerovi, který se jich ujal, nahrávají CD. Lukáš s námi konzultuje postupy manažera a sdílí s námi své úspěchy. Klub pro kluky představuje bezpečné místo, kde se nemusí bát vystupovat a mohou se tak připravit na koncerty „naostro“.

Pavlovi je 14 let a do klubu dochází třetím rokem. Doma postrádá stabilní zázemí a vyrůstá v prostředí podporující rizikové chování i nedůvěru v lidi ve svém okolí. Klub je pro Pavla bezpečným místem, kde navazuje stabilnější vztahy s druhými a zároveň místem pro sdílení těžké situace doma. Společně s ním poznáváme jeho silné stránky. Vždy se ochotně a rád zapojí do řemeslných oprav klubu, u kterých projevuje svoji manuální zručnost. Pavlovy šikovné ruce jsme obdivovali i při několika žonglérských workshopech. Jako úplný začátečník se dokázal rychle naučit několik triků s diabolem. Od té doby projevuje zájem o další lekce a otvírá se mu prostor pro možné vystoupení na některé z akcí Beztíže, kde může ukázat svůj talent.

Richard je třináctiletý kluk, kterého jsme v lednu oslovili v blízkosti OC Flora, kde často trávil svůj volný čas. Díky dobrému jménu programů Beztíže nám začal brzy důvěřovat a sdílet s námi informace o své rodinné situaci. Žil společně s rodiči, starším bratrem a jeho přítelkyní v podnájmu. Otec je opustil a zanechal je ve finanční tísni. Richard i ostatní rodinní příslušníci se s touto situací vyrovnávali velmi těžce. Matka se uzavřela do sebe a dle Richardových slov nezvládala o rodinu pečovat, často nebylo doma nic k jídlu. Otec se syny omezil kontakt a komunikoval pouze skrze Facebook, přes který Richardovi zasílal výhružné zprávy. Později se ukázalo, že přes účet komunikoval někdo jiný. S Richardem jsme diskutovali o tom, co se kolem něj aktuálně děje, pomáhali jsme mu vyznat se v nastalé situaci. Konzultovali jsme s ním hněv vůči rodičům, kteří se o něho nestarali. Byli jsme mu oporou ve chvílích, kdy začínal opět komunikovat s otcem a navazovat s ním vztah. Dle vlastního vyjádření se svěřuje jen nám a k nikomu nemá takovou důvěru. O prázdninách jsme Richarda provázeli soudním procesem, kdy se rozhodovalo, s kým bude žít. Rozhodl se, že bude žít s otcem a odstěhoval se za Prahu.

Tereza je třináctiletá slečna, která bydlí na ubytovně s matkou, starší sestrou, mladšími bratry a otčímem. Je nucena přebírat odpovědnost za matku a starat se o své bratry ve věku šest a sedm let. Koupe je, uspává, doprovází do školy, tráví s nimi většinu svého času atd. Její rodina je v obtížné finanční i sociální situaci. Vrstevníci Terezu spíše izolují. Cílem naší práce, bylo pomoct jí nalézt čas pro seberealizici a rozvoj. To se podařilo zejména díky akcím, které nabízíme v návaznosti na terénní program. Tereza například poprvé v životě navštívila divadelní představení a byla nadšená. S jejím souhlasem jsme začali pracovat i s její rodinou, které vysvětlujeme Tereziny potřeby – nutnost vlastního prostoru, trávení času i bez mladších sourozenců a neustálé zodpovědnosti za ně.

S Katkou, Kubou a Janou se známe již delší dobu, potkáváme je především, kde bydlí. Sourozenci pochází z velké rodiny. Stará se o ně pouze matka, která hodně pracuje, aby rodinu uživila, ale na děti jí nezbývá čas. Sourozenci nemají prostředky na žádné koníčky a ani neznají možnosti, jak svůj volný čas trávit smysluplným způsobem. Naše služba jim dlouhodobě zprostředkovává aktivity, které je baví a ukazuje nové možnosti zábavy. V rámci společných setkání jsme se sourozenci navštívili pražskou ZOO, vyrazili na šlapadla a na další akce Beztíže (Letní párty na Vinohradské Vodárně, Beztíže Zatápí v Kasárna Karlín), kde mohli zažít spoustu nových věcí. I přímo v terénu s dětmi trávíme čas aktivně – učíme je novým dovednostem a sportujeme (fotbal, basket, badminton, petanque, kroket). Skrze kvalitní náplň volného času a ukazování vzorců chování dlouhodobě snižujeme rizikové chování dětí bez dohledu jiných autorit

Linda je devatenáctiletá slečna, studuje na střední škole obor kuchař číšník a tento rok ji čeká stání maturita. Oslovili jsme ji skrze terénní službu v partě dalších lidí. Linda nás sama aktivně kontaktovala s poptávkou po doučování angličtiny, domluvili jsme si první schůzku a začali se pravidelně vídat. Neznala jiné organizace, kde by mohla doučování využít, a také nemá finance na zaplacení kurzu pod vedením odborníků. Sama zmiňovala, že má s angličtinou trable a státní maturitu by se svými znalostmi nezvládla. Doučování se věnujeme už několik měsíců a podařilo se domluvit externí lekce angličtiny s naší dobrovolnicí. Lindu čekal v srpnu reparát, a proto doučování probíhalo i přes prázdniny. Díky němu se Linda na reparát poctivě připravovala a úspěšně ho zvládla. Doučování stále pokračuje a dalším cílem je úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky.

Míla oslavil 23. narozeniny a již šestým rokem je v kontaktu s našimi pracovníky. Ačkoliv službu využívá dlouhodobě, teprve v loňském roce se s ním podařilo navázat na tolik velkou důvěru, že s námi začal kontinuálně pracovat. Má za sebou pobyt ve výchovném ústavu i zkušenost s tvrdými drogami. Poslední měsíce trávil posedáváním venku s přáteli a mladším bratrem zpestřeným občasnou konzumaci alkoholu. Téměř vždy jsme ho potkávali společně s přítelkyní, která studuje a pracuje na částečný úvazek. Mílu jsme konfrontovali s jeho laxním způsobem života a vedli jsme ho k úvahám o budoucnosti. Míla s námi vždy otevřeně diskutoval o tom, co pro něj zrovna bylo aktuální. Společně jsme pracovali na získání dokladů, které neměl. Poté jsme se zaměřili na registraci na úřadu práce a nalezení legálního zaměstnání. Míla s partnerkou chtěli začít společně bydlet. Podpořili jsme ho i při cestě za tímto snem. S přítelkyní byli po konzultaci s námi schopni všechny kroky udělat samostatně. Díky tomu již společně bydlí a oba dva pracují.

Přesunout se na začátek