Kontakty

Číslo účtu naší veřejné sbírky

2200295893/2010 - Můžete nás podpořit jakoukoliv částkou.

Beztíže

Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, Na Balkáně 2866/17a 130 00 Praha 3 – Žižkov

Telefon

+420 222 990 330 (recepce Ulita)

Streetwork Beztíže

Koordinátorka terénních programů Beztíže, Garantka streetwork Beztíže - Praha 10

Lucie Hrušková
774 728 638
hruskova@ulita.cz

Garantka streetwork Beztíže - Praha 3

Julie Kretinina
775 415 019
kretinina@ulita.cz

Garantka streetwork Beztíže - Praha 2

Aneta Bojčeva
775 415 018
bojceva@ulita.cz

Kluby Beztíže

Garantka klubu Beztíže, metodička

Klára Grombířová
Na Balkáně 2866/17a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
770 141 571
grombirova@ulita.cz

Garantka klubu Beztíže2

Alice Forgácsová
Jaromírova 92/63, 128 00 Praha 2 - Nusle
773 760 723
forgacsova@ulita.cz

Vedení Beztíže

Vedoucí Beztíže,
zástupce ředitelky DDM Praha 3


Tomáš Klumpar
773 760 726
klumpar@ulita.cz

Zástupce vedoucího,
koordinátor služeb Beztíže

Jan Horyna
773 760 722
horyna@ulita.cz

Koordinátorka terénních programů Beztíže, garantka streetwork Beztíže - Praha 10

Lucie Hrušková
774 728 638
hruskova@ulita.cz

Další kontakty

Prevence kriminality,
Zábavně-motivační akce

Kateřina Špalková
732 504 812
spalkova@ulita.cz

Koordinátorka dobrovolníků
a stážistů

Bára Kárníková
777 303 302
(Pro informace k praxím klikněte na fotku)
karnikovab@ulita.cz

PR a média

Anna Mírková
mirkova@ulita.cz

Psychoterapeutické služby

Bára Kárníková
karnikovab@ulita.cz

Provoz

Jan Holeček
776 804 043
holecek@ulita.cz

Ekonomická agenda

Ester Ghlimová
222 990 330
ghlimova@ulita.cz

Sociální sítě Beztíže

Pokud chcete naši činnost jakýmkoliv způsobem podpořit, kontaktujte nás prosím na klumpar@ulita.cz

Fakturační údaje: Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, sídlo: Praha 3, Na Balkáně 2866/17a, 130 00, IČ: 45241848

Bankovní spojení: 2000183838/2010

Garantka streetwork Beztíže - Praha 2

Augustína Micková
775 415 018
mickova@ulita.cz

Garantka streetwork Beztíže - Praha 2

Augustína Micková
775 415 018
mickova@ulita.cz

Přesunout se na začátek