Hodnoty a poslání Beztíže
Odvaha jít s dobou - Beztíže

Poslání:

“Podporujeme děti a mladé lidi při utváření vlastní identity a rozvoji dovedností. Společně pracujeme na zlepšení jejich obtížných životních situací, hájíme jejich práva a zasazujeme se o vzájemné porozumění ve společnosti.”

Odvaha jít s dobou

Reagujeme na výzvy dnešní doby a témata mladých lidí, pro které chceme být atraktivní. Jsme kreativní, máme chuť se posouvat. Nebojíme se upozorňovat na aktuální problémy v lokalitách, kde působíme a otevírat diskuzi o možných změnách.

Profesionalita

Máme jasně definované cíle, hranice, strukturu, (pracovní) procesy a kompetence pracovníků. Pracujeme podle vlastní metodiky, kterou průběžně upravujeme vzhledem k legislativním změnám a potřebám cílové skupiny i organizace. Považujeme za důležitou rozmanitost našeho týmu a ceníme si kvalit jednotlivých pracovníků. Neustále se učíme a naše zkušenosti sdílíme v rámci oboru práce s mládeží.

Partnerství

Zakládáme si na vzájemné důvěře, podpoře a schopnosti otevřeně diskutovat. Klademe důraz na týmovou práci a společné řešení problémů. Respektujeme individualitu jedince, neodsuzujeme, nasloucháme.

Profesionalita a partnerství - Beztíže
Přesunout se na začátek