Preventivní výjezdové akce

Od roku 2009 pro naši cílovou skupinu pravidelně pořádáme preventivní pobyty mimo Prahu. Při realizaci tzv. „výjezdovek” vycházíme z metod zážitkové pedagogiky a z konceptu The Hero’s Journey, který do ČR přinesl americký psycholog
a náš podporovatel Bret Stephenson. 

Naše výjezdové akce jsou pro mnoho holek a kluků z naší cílové skupiny často první (a někdy i jediná) příležitost vyrazit mimo domov a život velkoměsta, vidět přírodu, vyzkoušet si nové smysluplné aktivity, zažít sami sebe v náročných situacích
a vyzkoušet si zvládnout nové výzvy. Program výjezdovek v sobě zahrnuje
např. artefiletické techniky, sportovní aktivity, skupinové a dramatické hry, kooperativní aktivity, malování, projektivní techniky, skupinové reflexe, společné vaření péči
o chatu a další.
Zaměřujeme se také na prevenci rizikového chování prostřednictvím předávání informací a korektivních zážitků. 

Zpravidla pořádáme každý rok tři výjezdové pobyty – jarní ve spolupráci s NPK Husita, letní resocializační pobyt, který si od nás objednává MČ Praha 10 pro děti v péči místního Orgánu sociálně-právní ochrany dětí, a podzimní inkluzivní výjezd,
který připravujeme společně s našimi kolegy s DDM Praha 3 – Ulita pro děti z “ulitích” kroužků, ale i našich služeb.

Přesunout se na začátek