Preventivní výjezdové akce

Pro klienty od roku 2009 pořádáme cenově dostupné preventivní pobyty mimo Prahu. Při realizaci tzv. „výjezdovek” vycházíme z metod zážitkové pedagogiky a z konceptu The Hero’s Journey, který do ČR přinesl americký psycholog a náš podporovatel Bret Stephenson.

Na výjezdových akcích si naši klienti mohou vyzkoušet např. artefiletické techniky, sportovní aktivity, skupinové a dramatické hry, kooperativní aktivity, malování, projektivní techniky, skupinové reflexe, společné vaření péči o chatu a další.

Od prvních výjezdových pobytů naši klienti ušli obrovský kus cesty. Nevěděli, co je tábor, někteří byli poprvé v lese, spali poprvé mimo domov, báli se zvířat. Mnozí z nich pak spali pod širákem, rozdělávali oheň křesadlem, sjížděli řeku na kanoích a radovali se i ze studené vody na mytí. Jejich posuny a úspěchy předáváme dle uvedeného konceptu i dále do komunity formou promítání a vyprávění.

Pobyty často pořádáme ve spolupráci s NPK Husita, MČ Praha 3 a MHMP. Na zakázku MČ Praha 10 jsme pořádali několik resocializačních pobytů pro děti v péči OSPOD.

Přesunout se na začátek