Psychoterapie

 

Beztíže od října 2023 rozšířila záběr svých aktivit o psychoterapii. Reagujeme tím na vzrůstající poptávku po podpoře v oblasti duševního zdraví mezi mladými lidmi a přetíženost stávajících služeb, které jsou pro naši cílovou skupinu často vysokoprahové – vyžadují souhlas rodičů, nemohou být poskytovány anonymně, jsou drahé nebo jinak nedostupné. 

Terapeutickou podporu poskytujeme mladistvým, kteří spolupracují s některým z našich terénních programů nebo nízkoprahových klubů, mají s námi uzavřenou dohodu o poskytování sociálních služeb a jsou starší 15 let, vyjímečně ale spolupracujeme i s mladšími dětmi. 

Sezení jsou pro ně bezplatná a mohou být poskytnuta anonymně (není nutné sdělovat své osobní údaje). S naší psychoterapeutkou se mohou zájemci nejprve bezpečně seznámit za přítomnosti dalších pracovníků Beztíže, které již znají, nebo se s ní spojit přes její instagramový profil. Bára, která terapie poskytuje, zároveň v minulosti pracovala v našich klubech i terénních programech, díky čemuž dobře zná kontext mladistvých z našich služeb. To vše usnadňuje naší cílové skupině přístup k této formě podpory. 

Terapie jsou omezeny na 12 setkání, která probíhají zpravidla jednou za dva týdny. V současnosti můžeme touto formou podporovat 5 mladistvých najednou. Během letních prázdnin terapie probíhají v omezeném režimu. 

 

Psychoterapie poskytuje Mgr. Barbora Kárníková v prostorách DDM Ulita. 

Kontakt: email: karnikovab@ulita.cz

Instagram: https://www.instagram.com/terapie_beztize/

Vzhledem k narůstající poptávce po dostupné podpoře v oblasti duševního zdraví bychom množství mladistvých, kterým můžeme terapie poskytovat, do budoucna rádi navýšili, pro což v současnosti hledáme finanční zdroje. 

Pokud byste nás v tom chtěli podpořit ozvěte se na klumpar@beztize.cz.

Přesunout se na začátek