Kluby Beztíže

Klub Beztíže na Žižkově / Klub Beztíže2 v Nuslích / Naše cílová skupina / Naše služby / Pracovníci

Pravidla / NízkoprahovostVeřejné závazky / Smlouva o poskytování služby

Beztíže provozuje dva nízkoprahové kluby: Klub Beztíže na Žižkově a Klub Beztíže2 v Nuslích.

Nízkoprahový klub je chráněný prostor, snadno dostupný všem sociálním skupinám dětí a mladých lidí, kteří sem přicházejí dobrovolně. Jeho služby služby jsou poskytovány zdarma a anonymně. Klub svým “klientům” nabízí atraktivní prostředí, vybavení i program. Kromě zábavy a rozvojových aktivit poskytuje poradenství, odborný sociální servis a klade důraz na prevenci rizikových jevů (např. záškoláctví, experimentování s drogami, riziková sexualita, nebezpečné trávení volného času). Pravidelně se tu scházejí mladí lidé z okolí pobavit se se svými kamarády, promluvit si s pracovníky klubu, dozvědět se nové informace a naučit se nové dovednosti.

Pracovníci Beztíže jsou jim zde oporou nejen v obtížných, ale i každodenních životních situacích – pomáhají jim hledat práci, bydlení, zvládat péči o děti nebo kontakt s úřady. Ty mladší pak motivují zejména ke smysluplnému trávení volného času.

Pojem nízkoprahový znamená, že „práh“ (tedy možnost využívat dané služby) je skutečně nízký. Stále zde ovšem platí určitá minimální pravidla (žádné násilí, žádné drogy atd.), která vytváří bezpečný prostor.

Klub Beztíže na Žižkově

Adresa: Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, Klub Beztíže, Na Balkáně 2866/17a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Kontakt: Bc. Klára Grombířová, DiS.

garantka Klubu Beztíže: 770 141 571, grombirova@ulita.cz, recepce DDM Ulita: 222 990 330, FB stránka, Instagram

Cílová skupina: děti a mládež ve věku 11-21 let včetně z Prahy 3 a okolí

Otevřeno: pondělí, úterý, čtvrtek a pátek 14–19h (i v některé svátky a o prázdninách)

Pracovní tým:

Bc. Klára Grombířová Dis., (garantka Klubu Beztíže), Jan Holeček, Anna Mirková

Klientům nabízíme:

 • muzika a internet (pouštět to, na co je nálada a co se líbí)
 • venkovní hřiště (fotbal, basket, baseball atd.)
 • dataprojektor s promítacím plátnem (tematické filmy, filmy na přání)
 • hry (X-Box, deskové hry, karetní hry)
 • počítač a internet (učení, referáty, Facebook, focení)
 • workshopy (rapový workshop, cvičení s vlastním tělem, tanec a další)
 • hudební sekce (elektronické bicí, kytara, klávesy, mikrofony, djembe, kachon, bedny aj.)
 • sportovní vybavení (diabolo, hakis, míče, baseball, basket, líný tenis, kroket, petanque, šipky, boxovací panák, boxerky aj.)
 • fotbálek
 • kosmetický koutek
 • výlety podle aktuální poptávky klientů
 • koncerty a party s idoly klientů
 • Pravidelné aktivity: každý čtvrtek od 17:30 do 18:30 rapový workshop

Klub Beztíže² v Nuslích

Adresa: Klub Beztíže2Jaromírova 92/63, 128 00 Praha 2 – Nusle

Kontakt:  garantka Alice Forgácsová, DiS.

garantka Klubu Beztíže2: 773 760 723, forgacsova@ulita.cz, FB stránka, Instagram

Cílová skupina: děti a mládež ve věku 11-18 let včetně z Prahy 2 a okolí

Otevřeno: úterý, středa, pátek 14–19h (i v některé svátky a o prázdninách)

Pracovní tým:

Alice Forgácsová (garantka Klubu Beztíže2), Jan Horyna,  Bc. Iva Petrová

Klientům nabízíme:

 • hudba (klienti si mohou pouštět to, na co je nálada a co se líbí)
 • hry (deskové hry, petangue)
 • počítač a internet (učení, referáty, Facebook, focení)
 • workshopy (rapový workshop, vaření, keramické dílny a další výtvarné vyžití)
 • společenské hry (aktivity, dixit, černé historky, kostkový scrabble, tik ťak bum, twister, jungle-speed a spousta další her)
 • karetní hry (žolíky, prší, bang, uno, dobble)
 • hudební sekce (mikrofony, kytara, flétny)
 • sportovní vybavení (hakis, míče, fotbálek, petanque, šipky)
 • Pravidelné aktivity: Open mic – ukaž co je v tobě (každý pátek 16:30-18:00)
 • Každý měsíc nové téma, které se promítá do našich aktivit: diskutujeme o něm, pouštíme si tematické filmy, zveme si hosty, zpracováváme ho na výtvarných dílnách a při dalších rukodělných činnostech

Naše cílová skupina

Pracujeme s mladými lidmi, kteří:

 • jsou ve vyšší míře ohroženi sociálně nežádoucími jevy (např. nestabilní rodinné zázemí, obtíže ve škole, kriminalita)
 • nachází se v obtížné životní situaci (např. závislost v rodině, odchod rodiče do výkonu trestu, hrozící ústavní výchova)
 • mohou být v konfliktu se sociálním okolím či společenskými normami, nemají/hledají alternativu ke svému současnému stylu trávení volného času, mají zájem se rozvíjet

Konkrétně jsou to lidé, kteří:

 • tráví mimoškolní čas mimo domov – v ulicích, parcích, na zastávkách MHD
 • nemají motivaci nebo prostředky pro organizovanou zájmovou činnost
 • žijí ve zvýšeně rizikových podmínkách – rodina, parta či sociální vyloučení
 • neumí trávit svůj volný čas a nuda je vede k nebezpečným způsobům zábavy

Pracujeme také s klienty, kteří:

 • vyrůstají v nepříznivém rodinném prostředí, včetně domácího násilí, užívání drog a trestné činnosti,
 • žijí v prostředí, kde je běžná zkušenost s kriminální činností
 • mají kázeňské a prospěchové potíže ve škole, chodí za školu
 • užívají alkohol, experimentují s drogami, kouří v ranném věku
 • vykazují zvýšenou agresivitu, sebepoškozují se, projevují se rizikovým sexuálním chováním
 • holdují nebezpečným způsobům zábavy, kdy nedomýšlí možné následky/důsledky svého jednání, nepřipouštějí si riziko vzniku úrazu, přeceňují své síly (příklady – některé formy parkouru, zacházení s pyrotechnikou, házení předmětů, koupání v kašnách, vyvolávání pouličních bitek)
 • mají potíže dokončit základní vzdělání, s výběrem středního vzdělávání, hledáním či udržením práce,
 • inklinují k různým druhům extremismu (hooligans, nacionalismus)

Poskytujeme tyto služby:

Poradenství

Pokud si klienti neví s něčím rady, nebo je něco trápí, naši pracovníci to s nimi konzultují.

Informační servis

Kvalifikovaní pracovníci jsou schopni poradit v mnoha oblastech, případně umí informace zprostředkovat – dohledají je, nebo odkáží na návaznou instituci.

Participace

 Klienti se spolupodílí na chodu klubu, spoluvytvářejí jeho program, spolurozhodují také o některých podobách klubu (např. barva výmalby aj.).

Asistence

Na pracovníky se můžete obrátit s žádostí o pomoc například s vypracováním domácího úkolu či hledáním brigády. Klienty doprovodíme na úřad nebo do jiné instituce. Podporujeme je v jejich projektech a nápadech.

Situační intervence

Pracovník je tu od toho, aby reagoval na to, co vidí a nějak zrcadlil události. Jedná se o situace, kdy se něco stane.  Např. o situaci, kdy nejsou dodržována pravidla a je potřeba za to udělit sankci.

Motivační a podpůrný rozhovor

Řešíme, co by klienty mohlo bavit, podporujeme je v tom a motivujeme.

Krizová intervence

Pracovníci umí poskytnout podporu a pomoc v krizi.

Pravidla

V Klubech a jejich okolí platí:

 • bez násilí
 • bez krádeží a ničení
 • bez kouření, alkoholu, hulení a drog (prostor na kouření je vyhrazen mimo klub)
 • omezení vulgárních výrazů a urážek
 • bez vcházení do prostor Ulity mimo Beztíži (Klub na Žižkově)
 • vracet půjčené věci
 • bez sexu

Pracovník může za porušení pravidel udělit:

 • napomenutí
 • práce pro klub
 • zaplacení škody
 • zákaz používání části vybavení
 • stopka – vyloučení z klubu na stanovenou dobu
 • volání policie (v nejzávažnějších situacích)

Návštěvníci Klubu mají právo:

 • být v klubu, pokud je ti 11- 21/18 let (do 22/19. narozenin)
 • účastnit se klubových akcí a činností
 • probrat cokoliv s pracovníkem
 • používat vybavení klubu (hry, počítače)
 • podat si stížnost (ústně, písemně, anonymně)
 • nebýt na fotkách, pokud nám to řekneš
 • svobodně se rozhodnout a nést přiměřené riziko

Práva a povinnosti pracovníků:

 • dodržují mlčenlivost (co jim řekneš, se stává tajemstvím)
 • starají se o klidnou a příjemnou atmosféru na klubu
 • hlídají bezpečnost klubu a dodržování pravidel
 • dodržují pravidla a předpisy organizace
 • mohou tě někam doprovodit
 • mají vyhrazený prostor za barem, kam ty nesmíš

Pracovníci

 • Klub Beztíže – Žižkov: Bc. Klára Grombářová, DiS., Jan Holeček, Anna Mirková
 • Klub Beztíže2 – Nusle: Alice Forgácsová, DiS., Jan Horyna, Bc. Iva Petrová

Nízkoprahovost

Naše služby jsou nízkoprahové, to znamená, že zahrnují níže uvedené zásady:

Anonymita: služby mohou být poskytovány anonymně (klient je evidován pod
dvanáctimístným kódem).

Dostupnost: služby jsou dostupné cílové skupině tak, aby jich mohlo využít co nejširší
spektrum návštěvníků. Otevírací doba, místo a vybavení klubových prostor odpovídá zájmům a možnostem klientů služby.

Dobrovolnost: není nutná pravidelná docházka. Klient se nemusí zapojovat do činností
iniciovaných pracovníkem, pokud sám nechce.

Individualita: reflektujeme a aktivně pracujeme s jedinečností každého klienta.

Respekt: ve vztahu s klientem uplatňujeme partnerský přístup.

Profesionalita: služby poskytují kvalifikovaní pracovníci.

Návaznost: dáváme doporučení a zajištění návazných služeb a případný doprovod.
Jsme členy ČAS.

Klub Beztíže je registrovaná sociální služba dle Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (§62 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), je součástí Beztíže, specializovaného oddělení Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita.

Veřejné závazky

Přesunout se na začátek