Kluby Beztíže

Klub Beztíže na Žižkově / Klub Beztíže2 v Nuslích / Naše cílová skupina / Naše služby / Pracovníci

Pravidla / NízkoprahovostVeřejné závazky / Smlouva o poskytování služby

Nízkoprahový klub je bezpečný prostor, snadno dostupný dětem a mladistvým, kteří ho mohou navštívit kdykoliv během jeho otevírací doby. Jeho služby jsou poskytovány zdarma a anonymně. Mladým lidem zde nabízíme poradenství a podporu v obtížných, ale i každodenních životních situacích, ať už se jedná o rozhodování ve věci výběru střední školy, řešení šikany, náročných situací v domácím prostředí, či hledání práce a brigády. Soustředíme se také na předcházení rizikovým jevům u dětí a mladistvých – např. záškoláctví, experimentování s drogami, rizikové sexuální chování, nebezpečné trávení volného času. V rámci našeho preventivního působení se zaměřujeme i na bezpečné chování na internetu, rozpoznávání dezinformací a mnoho dalších témat, která jsou zrovna u naší cílové skupiny aktuální. 

Kromě poskytování odborných sociálních služeb podporujeme mladé lidi i ve smysluplném trávení volného času a rozvoji jejich dovedností. Za tímto účelem pořádáme rozvojové workshopy a jiné aktivity v rámci tématických měsíců, zároveň v rámci klubů půjčujeme i volnočasové vybavení jako jsou deskové hry, pomůcka pro výtvarné činnosti, ale i sportovní náčiní a hudební nástroje.

Pojem nízkoprahový znamená, že „práh“ (tedy možnost využívat dané služby) je skutečně nízký. Stále zde ovšem platí určitá minimální pravidla (žádné násilí, žádné drogy atd.), která vytváří bezpečný prostor.

Klub Beztíže na Žižkově

Adresa: Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, Klub Beztíže, Na Balkáně 2866/17a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Kontakt: Klára Grombířová, garantka Klubu Beztíže

770 141 571, grombirova@ulita.cz
recepce DDM Ulita: 222 990 330
FB stránkaInstagram

Cílová skupina: děti a mládež ve věku 11-21 let včetně z Prahy 3 a okolí

Otevřeno: pondělí, úterý, čtvrtek a pátek 14–19h (i o prázdninách)

Pracovní tým: Klára Grombířová, (garantka Klubu Beztíže), Jan Holeček, Anna Mírková

Klub Beztíže² v Nuslích

Adresa: Klub Beztíže2Jaromírova 92/63, 128 00 Praha 2 – Nusle

Kontakt:  garantka Alice Forgácsová, garantka Klubu Beztíže2

773 760 723, forgacsova@ulita.cz
FB stránka, Instagram

Cílová skupina: děti a mládež ve věku 11-18 let včetně z Prahy 2 a okolí

Otevřeno: úterý, středa, pátek 14–19h (i v některé svátky a o prázdninách)

Pracovní tým: Alice Forgácsová (garantka Klubu Beztíže2), Jan Horyna,  Jan Šolc

Poskytujeme tyto služby:

Poradenství

Pokud si klienti neví s něčím rady, nebo je něco trápí, naši pracovníci to s nimi konzultují.

Informační servis

Kvalifikovaní pracovníci jsou schopni poradit v mnoha oblastech, případně umí informace zprostředkovat – dohledají je, nebo odkáží na návaznou instituci.

Participace

 Klienti se spolupodílí na chodu klubu, spoluvytvářejí jeho program, spolurozhodují také o některých podobách klubu (např. barva výmalby aj.).

Asistence

Na pracovníky se můžete obrátit s žádostí o pomoc například s vypracováním domácího úkolu či hledáním brigády. Klienty doprovodíme na úřad nebo do jiné instituce. Podporujeme je v jejich projektech a nápadech.

Situační intervence

Pracovník je tu od toho, aby reagoval na to, co vidí a nějak zrcadlil události. Jedná se o situace, kdy se něco stane.  Např. o situaci, kdy nejsou dodržována pravidla a je potřeba za to udělit sankci.

Motivační a podpůrný rozhovor

Řešíme, co by klienty mohlo bavit, podporujeme je v tom a motivujeme.

Krizová intervence

Pracovníci umí poskytnout podporu a pomoc v krizi.

Klub Beztíže je registrovaná sociální služba dle Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (§62 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), je součástí Beztíže, specializovaného oddělení Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita.

Přesunout se na začátek