Kluby Beztíže

Klub Beztíže na Žižkově / Klub Beztíže2 v Nuslích / Naše cílová skupina / Naše služby / Pracovníci

Pravidla / NízkoprahovostVeřejné závazky / Smlouva o poskytování služby

Nízkoprahový klub je bezpečný prostor, snadno dostupný dětem a mladistvým, kteří ho mohou navštívit kdykoliv během jeho otevírací doby. Jeho služby jsou poskytovány zdarma a anonymně. Mladým lidem zde nabízíme poradenství a podporu v obtížných, ale i každodenních životních situacích, ať už se jedná o rozhodování ve věci výběru střední školy, řešení šikany, náročných situací v domácím prostředí, či hledání práce a brigády. Soustředíme se také na předcházení rizikovým jevům u dětí a mladistvých – např. záškoláctví, experimentování s drogami, rizikové sexuální chování, nebezpečné trávení volného času. V rámci našeho preventivního působení se zaměřujeme i na bezpečné chování na internetu, rozpoznávání dezinformací a mnoho dalších témat, která jsou zrovna u naší cílové skupiny aktuální. 

Kromě poskytování odborných sociálních služeb podporujeme mladé lidi i ve smysluplném trávení volného času a rozvoji jejich dovedností. Za tímto účelem pořádáme rozvojové workshopy a jiné aktivity v rámci tématických měsíců, zároveň v rámci klubů půjčujeme i volnočasové vybavení jako jsou deskové hry, pomůcka pro výtvarné činnosti, ale i sportovní náčiní a hudební nástroje.

Pojem nízkoprahový znamená, že „práh“ (tedy možnost využívat dané služby) je skutečně nízký. Stále zde ovšem platí určitá minimální pravidla (žádné násilí, žádné drogy atd.), která vytváří bezpečný prostor.

Klub Beztíže na Žižkově

Adresa: Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, Klub Beztíže, Na Balkáně 2866/17a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Kontakt: Klára Grombířová, garantka Klubu Beztíže

770 141 571, grombirova@ulita.cz
recepce DDM Ulita: 222 990 330
FB stránkaInstagram

Cílová skupina: děti a mládež ve věku 11-21 let včetně z Prahy 3 a okolí

Otevřeno: pondělí, úterý, čtvrtek 14–19h a pátek 13-18h (i o prázdninách)

Pracovní tým: Klára Grombířová, (garantka Klubu Beztíže), Jan Holeček, Jakub Jančula

Klub Beztíže² v Nuslích

Adresa: Klub Beztíže2Jaromírova 92/63, 128 00 Praha 2 – Nusle

Kontakt:  garantka Alice Forgácsová, garantka Klubu Beztíže2

773 760 723, forgacsova@ulita.cz
FB stránka, Instagram

Cílová skupina: děti a mládež ve věku 11-18 let včetně z Prahy 2 a okolí

Otevřeno: úterý, středa 14–19h a pátek 13–18h (i v některé svátky a o prázdninách)

Pracovní tým: Alice Forgácsová (garantka Klubu Beztíže2), Sabina Říhová, Agadise Derflová

Poskytujeme tyto služby:

Poradenství

S mladým lidmi společně hledáme řešení jejich problémů, poradíme jim, předáme potřebné kontakty a informace, pomůžeme jim s uplatňováním jejich oprávněných zájmů.

Informační servis

Předáváme informace o tématech, která jsou pro mladé lidi aktuální - přestup na střední školu, hledání práce či brigády, možnosti trávení volného času v lokalitě.

Aktivizace

Mladé lidi motivujeme k zapojení se do rozvojových a volnočasových aktivit a k vlastní iniciativě.

Asistence

Pomáháme s přípravami projektů do školy, sestavováním životopisů a dalšími věcmi, které potřebují.

Doprovod

Mladé lidi doprovázíme například na úřady nebo do návazných služeb.

Situační intervence

Předáváme informace o tématech, která jsou pro mladé lidi aktuální - přestup na střední školu, hledání práce či brigády, možnosti trávení volného času v lokalitě.

Motivační a podpůrný rozhovor

Mladým lidem poskytujeme podporu v náročných životních situacích. Motivujeme je také k plnění svých přání a snů.

Práce s člověkem v krizi

Umíme poskytnout základní podporu a pomoc v krizi, odkázat na krizová centra, či linky.

Klub Beztíže je registrovaná sociální služba dle Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (§62 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), je součástí Beztíže, specializovaného oddělení Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita.

Přesunout se na začátek