“Podporujeme mladé lidi v období dospívání, při hledání vlastní identity a v jejich aktivním zapojení do společnosti.”

Jsme Beztíže, specializované oddělení Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita. Provozujeme dva nízkoprahové kluby a tři terénní programy pro mladé lidi, kteří jsou ohroženi rizikovými jevy. Vedle sociálních služeb poskytujeme další preventivní programy, které mladé lidi informují, rozvíjejí a pomáhají jim hledat vlastní identitu. Před jejich problémy si nezakrýváme oči – naopak, pokoušíme se jim nabízet cesty k řešení. Věříme, že čím méně problémů mají jednotlivci, tím méně jich má celá společnost.

Během roku organizujeme několik pravidelných akcí, kde se děti a mládež v bezpečném prostředí potkávají s novými lidmi, mohou si vyzkoušet různorodé aktivity, seznámit se se svými idoly nebo veřejně ukázat svůj talent a dovednosti, které se naučili v rámci našich pravidelných či jednorázových workshopů. Program je určen také veřejnosti, ta se může zároveň informovat o činnosti našich služeb a vidět naši cílovou skupinu, kterou vnímá často negativně, v jiném světle.

Aktuality

Říjen – prosinec 2021 I v závěru roku jsme toho v Beztíži stihli hodně. Říjen jsme odstartovali každoroční zábavně-motivační akcí Vrshowice zatápí …

Inkluzivní tábor Beztíže Přečtěte si v Radničních novinách Prahy 2 na straně 4 příspěvek o naší podzimní inkluzivní výjezdovce.

Krabice od bot

Vánoce na ubytovně Vánoční dárky jsme díky projektu Krabice od bot rozdávali i před ubytovnou na Praze 10. Mnoho dětí tak mohlo …

PF 2022

Hodně radosti i sil na překonání obtížných životních situací Vám přeje Beztíže.

Pomáháme být součástí společnosti

Riziková mládež, které se věnujeme, ve svém běžném prostředí nemá moc šancí poznat „normální” život.

Zřídka se konfrontuje s odlišnými názory, pohledy na svět nebo hodnotovými žebříčky. Nedostává se jí příležitostí k budování zdravého sebevědomí ani zodpovědnosti, nemá ve svém životě nastavené jasné a čitelné hranice. Neužije si pocit úspěchu, nemá možnost stavět na stabilních vztazích a na podpoře okolí.

Chybí jí spousta věcí, které jsou většině kluků a holek jejich věku dostupné. Pochází z rodin, které často nemají finanční prostředky na kroužky nebo nepřikládají takový význam smysluplnému trávení volného času nebo řešení problémů, se kterými se jejich děti potýkají.

Jak nás můžete podpořit?

Číslo účtu naší veřejné sbírky

2200295893/2010 - Můžete nás podpořit jakoukoliv částkou.

Beztíže

Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, Na Balkáně 2866/17a. 130 00 Praha 3 – Žižkov

Telefon

+420 773 760 726, +420 222 990 330 (recepce Ulita)

Beztíže, na hřišti klient
Beztíže v mediích
Beztíže v mediích
Výsledky naší práce
Full 3
"Líbí se mi, že lidi tě v Klubu vyslechnou. Mají respekt a charakter."
Marty (15 let)
Full 3
Full 3
"Hodně jste mi pomohli a podporovali mě v mých rozhodnutích. Když mi bylo nejhůř, dokázali jste mi zlepšit náladu. Jsem rád, že mám tu čest vás potkávat... Kolikrát si říkám, zda bych to bez vaší podpory zvládl."
Johny (15 let)
Full 3
Full 3
"Díky za pomoc se školou a s doučováním."
Lucy (13 let)
Full 3
Full 3
"Jsem rád, že jsem dnes mohl do Klubu přijít a pracovníkovi Honzovi všechno říct."
Rob (18 let)
Full 3
Full 3
"Pomohlo mi, že jste se mnou šli do Sananimu a nenechali mě v tom samotnou. Chtěla bych, abyste tam se mnou šli zase"
Vanessa (17 let)
Full 3
Full 3
"Beztíže je pro nás místem jistoty, pomoci a podpory. Můžeme se na pracovníky spolehnout."
Sára (14 let), Ela (15 let) a Nataly (15 let)
Full 3
previous arrow
next arrow
Přesunout se na začátek