Streetwork Beztíže

Naše cílová skupina / Klientům nabízíme / Naše služby / Pracovníci

Pravidla / NízkoprahovostVeřejné závazky / Smlouva o poskytování služby

Beztíže poskytuje mladým lidem i terénní sociální služby, neboli streetwork. Ohrožené děti a mládež vyhledáváme přímo v jejich přirozeném prostředí – v ulicích Prahy, parcích, na hřištích, ubytovnách, ale i v obchodních centrech. Všude tam aktivně kontaktujeme mladé lidi ve věkovém rozmezí od 6 do 26 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, jsou ohroženi negativními sociálními jevy a nebo jim hrozí sociální vyloučení, a následně jim nabízíme či zprostředkováváme pomoc. Naše terénní pracovnice a pracovníci tak podporují mladé lidi v celé plejádě témat, ať už se jedná o duševní zdraví, rodinné či partnerské vztahy, školu a doučování, hledání práce, řešení otázek spojených s rodičovstvím nebo dluhy, ale i drogové závislosti. Mladší děti pak hlavně motivujeme ke smysluplnému trávení volného času a seberozvoji. 

Cílem terénních programů Beztíže je nejen asistovat mladým lidem na jejich nelehké cestě k dospělosti, ale i předcházet výskytu rizikových jevů v dané lokalitě skrze preventivní působení na naši cílovou skupinu. Často jsme také prostředníky v kontaktu mezi rizikovou mládeží
a většinovou společností a snažíme se přispívat k hladkému soužití v místní komunitě.

Naše služby poskytujeme v souladu se zásadami nízkoprahovosti a jediným pravidlem, které je nutné v rámci terénních programů dodržovat, je vzájemný respekt.

Streetwork Beztíže – Žižkov (od roku 2010)

Kontakt: Julie Kretinina, garantka Streetwork Beztíže – Žižkov,

775 415 019, kretinina@ulita.cz

Pracovníci: Julie Kretinina (garantka), Artem Vasylevskyj

V terénu: pondělí, úterý, čtvrtek 14–19h (i v některé svátky a o prázdninách), v zimních měsících (listopad, prosinec, leden, únor) 13-18h
FB stránka, Instagram

Kde se pohybujeme.

Streetwork Beztíže – Praha 2 (od roku 2014)

Kontakt: Aneta Bojčeva, garantka Streetwork Beztíže – Praha 2

775 415 018, bojceva@ulita.cz

Pracovníci: Aneta Bojčeva (garantka), Augustina Micková

V terénu: pondělí, čtvrtek 14–19h (i v některé svátky a o prázdninách), v zimních měsících (listopad, prosinec, leden, únor) 13-18h
FB stránkaInstagram

Kde se pohybujeme

Streetwork Beztíže – Praha 10 (od roku 2014)

Kontakt: Lucie Hrušková, garantka Streetwork Beztíže – Praha 10

774 728 638, hruskova@ulita.cz

Pracovníci:  Lucie Hrušková (garantka), Lucie Barešová

V terénu: pondělí,  středa, čtvrtek 14–19h (i v některé svátky a o prázdninách), v zimních měsících (listopad, prosinec, leden, únor) 13-18h
FB stránkaInstagram

Kde se pohybujeme

Poskytujeme tyto služby:

Poradenství

S mladým lidmi společně hledáme řešení jejich problémů, poradíme jim, předáme potřebné kontakty a informace, pomůžeme jim s uplatňováním jejich oprávněných zájmů.

Informační servis

Předáváme informace o tématech, která jsou pro mladé lidi aktuální - přestup na střední školu, hledání práce či brigády, možnosti trávení volného času v lokalitě.

Aktivizace

Mladé lidi motivujeme k zapojení se do rozvojových a volnočasových aktivit a k vlastní iniciativě.

Asistence

Pomáháme s přípravami projektů do školy, sestavováním životopisů a dalšími věcmi, které potřebují.

Doprovod

Mladé lidi doprovázíme například na úřady nebo do návazných služeb.

Situační intervence

Předáváme informace o tématech, která jsou pro mladé lidi aktuální - přestup na střední školu, hledání práce či brigády, možnosti trávení volného času v lokalitě.

Motivační a podpůrný rozhovor

Mladým lidem poskytujeme podporu v náročných životních situacích. Motivujeme je také k plnění svých přání a snů.

Práce s člověkem v krizi

Umíme poskytnout základní podporu a pomoc v krizi, odkázat na krizová centra, či linky.

Streetwork Beztíže je registrovaná sociální služba dle Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (Terénní služby pro děti a mládež), je součástí Beztíže, specializovaného oddělení Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita.

Přesunout se na začátek