Streetwork Beztíže

Naše cílová skupina / Klientům nabízíme / Naše služby / Pracovníci

Pravidla / NízkoprahovostVeřejné závazky / Smlouva o poskytování služby

Beztíže poskytuje dětem a mládeži i terénní sociální služby, neboli Streetwork. Ohrožené děti a mládež vyhledáváme přímo v jejich přirozeném prostředí: v ulicích oslovujeme naše současné i potenciální klienty (od 6 do 26 let) a pomáháme jim na jejich nelehké cestě k dospělosti.

Naším cílem je snižovat výskyt drogových závislostí, drobné kriminality a jiných sociálně rizikových jevů u dětí a mládeže, které tráví svůj volný čas na ulici. Pro část našich uživatelů, kteří žijí na okraji společnosti, je Streetwork Beztíže mostem a k ostatním obyvatelům Prahy, úřadům a jiným institucím. Přispíváme tak k sociální soudržnosti a lepšímu životu celé komunity.

Streetwork poskytujeme ve třech lokalitách:

Streetwork Beztíže – Žižkov (od roku 2010)

Kontakt: Yuliia Kirakovjanova, garantka Streetwork Beztíže – Žižkov,

775 415 019, kirakovjanova@ulita.cz

Pracovníci: Yuliia Kirakovjanová (garantka), David Stybor

Otevřeno: pondělí, úterý, čtvrtek 14–19h (i v některé svátky a o prázdninách), v zimních měsících (listopad, prosinec, leden, únor) 13-18h
FB stránka, Instagram

Kde se pohybujeme.

Streetwork Beztíže – Praha 2 (od roku 2014)

Kontakt: Matouš Knapp, garant Streetwork Beztíže – Praha 2

775 415 018, knapp@ulita.cz

Pracovníci: Matouš Knapp (garant), Augustýna Micková

Otevřeno: pondělí, čtvrtek 14–19h (i v některé svátky a o prázdninách), v zimních měsících (listopad, prosinec, leden, únor) 13-18h
FB stránkaInstagram

Kde se pohybujeme

Streetwork Beztíže – Praha 10 (od roku 2014)

Kontakt: Lucie Hrušková, garantka Streetwork Beztíže – Praha 10

774 728 638, hruskova@ulita.cz

Pracovníci:  Bc. Lucie Hrušková (garantka), Šimon Pohořelý

Otevřeno: pondělí,  středa, čtvrtek 14–19h (i v některé svátky a o prázdninách), v zimních měsících (listopad, prosinec, leden, únor) 13-18h
FB stránka, Instagram

Kde se pohybujeme

Pracovníci Beztíže jsou svým klientům oporou nejen v obtížných, ale i každodenních životních situacích – pomáhají jim hledat práci, bydlení, zvládat péči o děti nebo jim usnadňují kontakt s úřady. Ty mladší z nich pak motivují ke smysluplnému trávení volného času. Jediným pravidlem je vzájemný respekt.Respektujeme každého jako individualitu.

Cílová skupina Streetworku Beztíže

Terénní služby jsou určené dětem a mládeži ve věku 6- 26 let, kteří:

 • jsou ve vyšší míře ohroženi sociálně nežádoucími jevy (např. nestabilní rodinné zázemí, obtíže ve škole, kriminalita),
 • nacházejí se v obtížné životní situaci (např závislost v rodině, odchod rodiče do výkonu trestu, hrozící ústavní výchova),
 • mohou být v konfliktu se sociálním okolím či společenskými normami,
 • hledají alternativu k běžnému trávení volného času,
 • mají zájem se rozvíjet.

Cílovou skupinou jsou pak konkrétně ti, kteří:

 • tráví mimoškolní čas mimo domov – v ulicích, parcích, na zastávkách MHD
 • nemají motivaci nebo prostředky pro organizovanou zájmovou činnost
 • žijí ve zvýšeně rizikových podmínkách – rodina, parta či sociální vyloučení
 • neumí trávit svůj volný čas a nuda je vede k nebezpečným způsobům zábavy

Pracujeme také s klienty, kteří:

 • vyrůstají v nepříznivém rodinném prostředí, včetně domácího násilí, užívání drog a trestné činnosti
 • v jejich sociálním prostředí je běžná zkušenost s kriminální činností
 • mají kázeňské a prospěchové potíže ve škole, chodí za školu
 • užívají alkohol, experimentují s drogami, kouří v raném věku
 • vykazují zvýšenou agresivitu, sebepoškozují se, projevují se rizikovým sexuálním chováním
 • provozují rizikovým způsobem adrenalinové sporty (parkour apod.), vyvolávají pouliční bitky
 • mají potíže dokončit základní vzdělání, s výběrem středního vzdělávání, hledáním či udržením práce
 • inklinují k různým druhům extremismu (hooligans, nacionalismus)

Klientům nabízíme

 • Podporu a pomoc ve vlastních projektech (hudba, sport, umění a další).
 • Podporu při řešení náročných situací
 • Informace (co bys měl vědět, co chceš vědět, jak a kde trávit volný čas atd.)
 • Rozhovory o čemkoli ( vztazích, sexu, drogách, práci, škole…prostě o životě)
 • Asistenci a doprovod
  Zajištění doučování
 • Pomoc v komunikaci s úřady
 • Akce (jednodenní, vícedenní)
 • Respekt

Typy poskytovaných služeb

Poradenství

Pokud si klienti neví s něčím rady, nebo je něco trápí, naši pracovníci to s nimi konzultují.

Informační servis

Kvalifikovaní pracovníci jsou schopni poradit v mnoha oblastech, případně umí informace zprostředkovat – dohledají je, nebo odkáží na návaznou instituci.

Participace

Děláme něco společně.

Asistence

Na pracovníky se můžete obrátit s žádostí o pomoc například s vypracováním domácího úkolu nebo hledáním brigády. Klienty doprovodíme na úřad nebo do jiné instituce. Podporujeme je v jejich projektech a nápadech.

Situační intervence

Pracovník je tu od toho, aby reagoval na to, co vidí a nějak zrcadlil události. Jedná se o situace, kdy se něco stane.  Např. o situaci, kdy nejsou dodržována pravidla a je potřeba za to udělit sankci.

Motivační a podpůrný rozhovor

Řešíme, co by klienty mohlo bavit, podporujeme je v tom a motivujeme.

Krizová intervence

Pracovníci umí poskytnout podporu a pomoc v krizi.

Pravidla

Tvoje práva:

 • být v kontaktu s pracovníky, pokud je ti 6- 26let (do 27. narozenin)
 • účastnit se akcí a činností
 • probrat cokoliv s pracovníkem
 • používat vybavení (hry, sportovní náčiní a další)
 • podat si stížnost (ústně, písemně, anonymně)
 • nebýt na fotkách, pokud nám to řekneš
 • svobodně se rozhodnout a nést přiměřené riziko

Tvoje povinnosti:

 • základní pravidlo je respekt
 • bez násilí
 • bez krádeží a ničení
 • omezení vulgárních výrazů a urážek
 • vracet půjčené věci

Pracovníci:

 • dodržují mlčenlivost (co jim řekneš, se stává tajemstvím)
 • dodržují pravidla a předpisy organizace
 • mohou tě někam doprovodit

Sankce:

 • napomenutí
 • zaplacení škody
 • zákaz používání části vybavení
 • stopka – omezení některých služeb (nevztahuje se na základní soc.poradenství)
 • volání policie (v nejzávažnějších situacích)

Streetwork Beztíže – Žižkov: pokud v terénu klient/ka napadne jiného klienta/ku, pracovníka/ci, ukradne věci nebo peníze nebo zničí vybavení zařízení, budou o tomto informováni další NZDM na Žižkově.

Pracovníci

 • Streetwork Beztíže – Žižkov: Yuliia Kirakovjanová (garantka), David Stybor
 • Streetwork Beztíže – Praha 10: Bc. Lucie Hrušková (garantka), Šimon Pohořelý
 • Streetwork Beztíže – Praha 2: Matouš Knapp (garant), Augustýna Micková

Nízkoprahovost

Naše služby jsou nízkoprahové, to znamená, že zahrnují níže uvedené zásady:

 • Anonymita: služby mohou být poskytovány anonymně (klient je evidován pod
  dvanáctimístným kódem).
 • Dostupnost: služby jsou dostupné cílové skupině tak, aby jich mohlo využít co nejširší
  spektrum návštěvníků. Otevírací doba, místo a vybavení klubových prostor odpovídá zájmům a možnostem klientů služby.
 • Dobrovolnost: není nutná pravidelná docházka. Klient se nemusí zapojovat do činností
  iniciovaných pracovníkem, pokud sám nechce.
 • Individualita: reflektujeme a aktivně pracujeme s jedinečností každého klienta.
 • Respekt: ve vztahu s klientem uplatňujeme partnerský přístup.
 • Profesionalita: služby poskytují kvalifikovaní pracovníci.
 • Návaznost: dáváme doporučení a zajištění návazných služeb a případný doprovod.

Streetwork Beztíže je registrovaná sociální služba dle Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (Terénní služby pro děti a mládež), je součástí Beztíže, specializovaného oddělení Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita.

Jsme členem České asociace streetwork.

Veřejné závazky

Přesunout se na začátek