Streetwork Beztíže

Naše cílová skupina / Klientům nabízíme / Naše služby / Pracovníci

Pravidla / NízkoprahovostVeřejné závazky / Smlouva o poskytování služby

Beztíže poskytuje mladým lidem i terénní sociální služby, neboli streetwork. Ohrožené děti a mládež vyhledáváme přímo v jejich přirozeném prostředí – v ulicích Prahy, parcích, na hřištích, ubytovnách, ale i v obchodních centrech. Všude tam aktivně kontaktujeme mladé lidi ve věkovém rozmezí od 6 do 26 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, jsou ohroženi negativními sociálními jevy a nebo jim hrozí sociální vyloučení, a následně jim nabízíme či zprostředkováváme pomoc. Naše terénní pracovnice a pracovníci tak podporují mladé lidi v celé plejádě témat, ať už se jedná o duševní zdraví, rodinné či partnerské vztahy, školu a doučování, hledání práce, řešení otázek spojených s rodičovstvím nebo dluhy, ale i drogové závislosti. Mladší děti pak hlavně motivujeme ke smysluplnému trávení volného času a seberozvoji. 

Cílem terénních programů Beztíže je nejen asistovat mladým lidem na jejich nelehké cestě k dospělosti, ale i předcházet výskytu rizikových jevů v dané lokalitě skrze preventivní působení na naši cílovou skupinu. Často jsme také prostředníky v kontaktu mezi rizikovou mládeží
a většinovou společností a snažíme se přispívat k hladkému soužití v místní komunitě.

Naše služby poskytujeme v souladu se zásadami nízkoprahovosti a jediným pravidlem, které je nutné v rámci terénních programů dodržovat, je vzájemný respekt.

Streetwork Beztíže – Žižkov (od roku 2010)

Kontakt: David Stybor, garant Streetwork Beztíže – Žižkov,

775 415 019, stybor@ulita.cz

Pracovníci: David Stybor (garant), Julie Kretinina

V terénu: pondělí, úterý, čtvrtek 14–19h (i v některé svátky a o prázdninách), v zimních měsících (listopad, prosinec, leden, únor) 13-18h
FB stránka, Instagram

Kde se pohybujeme.

Streetwork Beztíže – Praha 2 (od roku 2014)

Kontakt: Augustina Micková, garantka Streetwork Beztíže – Praha 2

775 415 018, mickova@ulita.cz

Pracovníci: Augustina Micková (garantka), Aneta Bojčeva

V terénu: pondělí, čtvrtek 14–19h (i v některé svátky a o prázdninách), v zimních měsících (listopad, prosinec, leden, únor) 13-18h
FB stránkaInstagram

Kde se pohybujeme

Streetwork Beztíže – Praha 10 (od roku 2014)

Kontakt: Lucie Hrušková, garantka Streetwork Beztíže – Praha 10

774 728 638, hruskova@ulita.cz

Pracovníci:  Lucie Hrušková (garantka), Šimon Pohořelý

V terénu: pondělí,  středa, čtvrtek 14–19h (i v některé svátky a o prázdninách), v zimních měsících (listopad, prosinec, leden, únor) 13-18h
FB stránka, Instagram

Kde se pohybujeme

Typy poskytovaných služeb

Poradenství

Pokud si klienti neví s něčím rady, nebo je něco trápí, naši pracovníci to s nimi konzultují.

Informační servis

Kvalifikovaní pracovníci jsou schopni poradit v mnoha oblastech, případně umí informace zprostředkovat – dohledají je, nebo odkáží na návaznou instituci.

Participace

Děláme něco společně.

Asistence

Na pracovníky se můžete obrátit s žádostí o pomoc například s vypracováním domácího úkolu nebo hledáním brigády. Klienty doprovodíme na úřad nebo do jiné instituce. Podporujeme je v jejich projektech a nápadech.

Situační intervence

Pracovník je tu od toho, aby reagoval na to, co vidí a nějak zrcadlil události. Jedná se o situace, kdy se něco stane.  Např. o situaci, kdy nejsou dodržována pravidla a je potřeba za to udělit sankci.

Motivační a podpůrný rozhovor

Řešíme, co by klienty mohlo bavit, podporujeme je v tom a motivujeme.

Krizová intervence

Pracovníci umí poskytnout podporu a pomoc v krizi.

Streetwork Beztíže je registrovaná sociální služba dle Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (Terénní služby pro děti a mládež), je součástí Beztíže, specializovaného oddělení Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita.

Přesunout se na začátek