Historie

Otevření tzv. otevřeného Klubu Beztíže na Žižkově. Profilování cílové skupiny, metody práce, rozvíjení programů především pro rizikovou mládež.

Systematické mapování ulic Prahy 3, první zábavně-motivační akce a preventivní tábor ve spolupráci s MČ Praha 3 a MHMP

Registrace sociální služby NZDM Beztíže provozující Klub Beztíže a terénní program Streetwork Beztíže – Žižkov

První výjezdové víkendové a jednodenní preventivní akce

Do terénní služby přibývá oblast na Praze 10 a vzniká Streetwork Beztíže – Vršovice

První resocializační pobyt pro děti v péči OSPOD na objednávku MČ Praha 10

Pokračuje rozrůstání terénní služby na Prahu 2 v podobě Streetwork Beztíže – Praha 2

Beztíže otevírá další nízkoprahový klub – Klub Beztíže²

Vznik prostoru Beztíže community space v rámci neziskové organizace Beztíže, z.ú.

Prošli jsme rozvojovými audity České asocicace streetwork s výbornými výsledky.

Klub Beztíže na Žižkově získal 97 %

Klub Beztíže v Nuslích získal 97 %

Streetwork Beztíže získal 98 %

David Stybor (garant Streetwork Beztíže Žižkov) získal od starosty Prahy 3 Michala Vronského čestné uznání za „příkladnou službu v roce 2022, která přispěla ke zvýšení bezpečnosti v městksé části.“

V Infocentru Prahy 3 proběhla výstava o tom, jak mladí lidé vnímají ‚‚Žižkov, kde žiju.‘‘ Nyní k vidění i online zde: https://beztize.cz/wp-content/uploads/2023/12/zizkov_vystava.pdf

 

Letní párty 2021 - 23
Přesunout se na začátek