Historie

Otevření tzv. otevřeného Klubu Beztíže na Žižkově. Profilování cílové skupiny, metody práce, rozvíjení programů především pro rizikovou mládež.

Systematické mapování ulic Prahy 3, první zábavně-motivační akce a preventivní tábor ve spolupráci s MČ Praha 3 a MHMP

Registrace sociální služby NZDM Beztíže provozující Klub Beztíže a terénní program Streetwork Beztíže – Žižkov

První výjezdové víkendové a jednodenní preventivní akce

Do terénní služby přibývá oblast na Praze 10 a vzniká Streetwork Beztíže – Vršovice

První resocializační pobyt pro děti v péči OSPOD na objednávku MČ Praha 10

Pokračuje rozrůstání terénní služby na Prahu 2 v podobě Streetwork Beztíže – Praha 2

Beztíže otevírá další nízkoprahový klub – Klub Beztíže²

Vznik prostoru Beztíže community space v rámci neziskové organizace Beztíže, z.ú.

Prošli jsme rozvojovými audity České asocicace streetwork s výbornými výsledky.

Klub Beztíže na Žižkově získal 97%

Klub Beztíže v Nuslích získal 97%

Streetwork Beztíže získal 98%

Letní párty 2021 - 23
Přesunout se na začátek