Co se dělo v Beztíži v dubnu, květnu a červnu?

Na jaře jsme se v Beztíži věnovali zejména prevenci duševního zdraví a vzděláváním našeho týmu v této oblasti. Soustředili jsme se také na práci s ukrajinskou mládeží a prohlubovali jsme spolupráci se školami. Začínající léto jsme odstartovali řadou rozvojových workshopů a velkou zábavně-motivační akcí na Vinohradské vodárně.

Duševní zdraví

Téma duševního zdraví Beztíži provází celým letošním rokem. Věnujeme se mu v přímé práci s konkrétními mladými lidmi i na strukturální úrovni – soustavně ho přinášíme do škol a různých pracovních skupin na úrovni místních samospráv.  V reakci na vzrůstající poptávku po psychologické podpoře mezi mladými lidmi se v této oblasti neustále vzděláváme a rozvíjíme naše dovednosti. Jako sociální pracovníci a pracovnice jsme totiž společně s pedagogy v první linii profesionálů, kteří mohou zaznamenat, že mladý člověk v této sféře zažívá nějaké obtíže, a nabídnout mu podporu.Dle Mezinárodní zdravotnické federace je právě zvyšování kompetencí sociálních a pedagogických pracovníků v této oblasti jedním ze způsobů, jak zmírnit současnou nedostupnost psychologické podpory. Včasná intervence z jejich strany může totiž znamenat, že dotyčný nebude potřebovat specializovanou psychologickou pomoc, ale postačí mu obecnější forma podpory v rozsahu dovedností sociálních pracovníků, na které je mohou pedagogové odkázat. Proto jsme v jarních měsících zorganizovali školení o duševním zdraví a jeho prevenci pro pracovníky Beztíže i kolegy z pedagogické části DDM Praha 3, které vedla dětská psychiatrička Lucia Vašková. Mimo to nás také čeká rozšíření týmu Beztíže o psychoterapeutku Báru Kárníkovou, která se k nám na podzim vrací z rodičovské dovolené. Díky ní ke spektru podpory, kterou mladým lidem nabízíme, příbyde i profesionální psychoterapie.

Podpora mladistvých z Ukrajiny

Podpora mladých Ukrajinců se v posledních měsících stala doménou především našich terénních pracovníků. Ulicemi Prahy s nimi dnes již několikátým měsícem chodí interkulturní pracovnice z ICP (Integrační centrum Praha), která jim pomáhá v překonávání jazykových bariér. Mimoto máme v terénní dvojici na Praze 3 Julii, která mluví plynně ukrajinsky i rusky. Mladým Ukrajincům naši pracovníci předávají informace o existující síti podpůrných služeb, kterou v Praze mohou využít, postupně se poznávají a navazují dlouhodobější spolupráci. V rámci té společně řeší například hledání práce, duševní zdraví a pohodu, ale i konflikty ve veřejném prostoru, jichž je ukrajinská mládež někdy součástí. 

V práci s touto cílovou skupinou také spolupracujeme s vedeními jednotlivých městských částí. Například na Praze 10 jsme se účastnili kulatého stolu zabývajícího se mladými Ukrajinci a jejich potřebami a pomáhali mediovat konflikty ve sportovním areálu Gutovka. V reakci na poptávku MČ Praha 2 zase naši teréňáci pravidelně navštěvují Čelakovského sady, kde se ukrajinská mládež často schází. Terénní tým také rozšířil svou přítomnost na sociálních sítích o telegramový kanál, pro usnadnění komunikace s mladými lidmi z Ukrajiny, kteří jsou nejčastěji přítomní právě na této sociální síti.

Další aktivity

V jarních měsících jsme domlouvali detaily spolupráce se školami v rámci projektu Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, v němž navazujeme na předchozí působení České asociace streetwork. Jeho podstatou je individuální podpora mladých lidí vytipovaných školou, kteří dosud z většiny podpůrných a sociálních služeb vypadávali. Zúčastnili jsme se také oborové konference České asociace streetwork, v rámci níž se náš vedoucí Tomáš Klumpar umístil mezi třemi finalisty každoročního oborového ocenění. Aktivně jsme se zapojili do debat o budoucnosti celého oboru nízkoprahových služeb organizovaných Magistrátem hlavního města Prahy. V květnu  proběhla třídenní výjezdová akce, kterou jsme zrealizovali ve spolupráci NPK Husita. Začínající léto v Beztíži pak odstartovala každoroční zábavně-motivační akce Letní párty na Vinohradské vodárně, kde letos mimo jiných vystoupily hned dvě mladé umělkyně dlouhodobě navštěvující naše kluby – hudebnice Kája a gymnastka Niky.

Mladí lidé o nás:

Líbí se mi, že se tady ptáte lidí, jak se mají, zajímáte se. Někdy lidi třeba nemají náladu nebo sílu na to říct, že je něco blbě, a vy to vycítíte a zeptáte se.

Mladí lidé o nás:

Díky moc za akci, to je snad nejlepší den v mým životě!
Co se dělo v Beztíži v dubnu, květnu a červnu?
Přesunout se na začátek