Metodika a odborná práce

Společně a odborně v Praze

Děkujeme Tomášovi Ergensovi za jeho podporu a provázení procesem nastavování evaluačních nástrojů naší práce! V rámci projektu České asociace streetwork s názvem Společně a odborně v Praze jsme od ledna 2021 realizovali 15 setkání, absolvovali řadu diskuzí, zjišťovali jsme názory stakeholderů i komunity, sbírali data, abychom dobře měřili dopady naší činnosti ve prospěch ohrožené mládeže.

Beztíže prošla rozvojovými audity

Všechny týmy Beztíže opět prošly rozvojovým auditem od České asociace streetwork, a to s výbornými výsledky! A jak si jednotlivé týmy vedly? Klub Beztíže ²: 97 % Klub Beztíže: 97 % Streetwork Beztíže: 98 % Podle odborných hodnotitelů je Beztíže velmi kvalitní neustále se rozvíjející služba. „Zkušenosti pracovníků a soulad s metodikou byl na vysoké […]

Stáž v Beztíži

Díky České asociaci streetwork do Beztíže zavítali 4 stážisté z mimopražských nízkoprahových služeb, a to na celé 3 dny. Měli možnost se dozvědět o specificích práce našich lokalit, o inkluzi s dětmi z DDM, o výjezdových akcích a mnoho dalšího. Zažili dění přímo ve službách, a to jak v Klubech, tak v terénech. Dali jsme […]

Milostivé léto

Dluhy I my se podílíme na informování cílové skupiny o Milostivém létu. Velká část návštěvníků našich služeb se s dluhy potýká a jsme rádi, že nyní existuje další nástroj pro řešení jejich tíživé situace.

Doučování

Pokud hledáte smysluplnou náplň svého volného času, připojte se k nám! Hledáme dobrovolníky na doučování pro děti základních a středních škol. Doučovat je možné v našich prostorách, v místě bydliště žáka či online. Poptávka od žáků začátkem školního roku stále roste, mnoho z nich se po dlouhodobé distanční výuce cítí ve studiu nejistě. Pomáhejte s […]

Setkání ve Žloukovicích

Vnímáme, že propojení mezi oborem sociální práce a pedagogiky je důležité, a proto si s kolegy předáváme know-how práce s mladými lidmi. Dne 29. 8. jsme společně vyjeli na dvoudenní setkání na naší táborovou základnu ve Žloukovicích, kde jsme se věnovali rozvoji spolupráce a hledali společné cíle fungování naší organizace.

Distanční výuka a „děti ulice“

Jaký dopad měla pandemie koronaviru na české školství? Jak se s distanční výukou popraly „děti ulice“? Tomáš Klumpar, vedoucí Beztíže, informuje o skutečnostech průběhu vyučování v první a druhé vlně pandemie. Přečtěte si, jak situace ovlivnila 18letého Marka z Domu na půl cesty, kterému Beztíže pomáhala s doučováním. Na distanční vyučování nebyli připraveni žáci ani […]

Beztíže doučuje

Neuvěřitelných 339 hodin strávili naši pracovníci a dobrovolníci doučováním dětí a mládeže od září roku 2020 do března roku 2021. V rámci projektu „Beztíže doučuje“ jsme pomohli celkem 21 dětem, které potřebovaly z důvodu pandemické situace pomoc s výkladem učiva, domácími úkoly či s přípravou na přijímací zkoušky. Doučování probíhá v obou našich klubech, doma, […]

Preventivní materiál

Vytváříme atraktivní preventivní letáčky, které rozdáváme dětem a mládeži a informujeme je tak o bezpečnosti, legislativě a rizikových faktorech. Mladým lidem často chybí přístup k ověřeným informacím a dostupné materiály pro ně bývají nesrozumitelné. Běžně s námi mládež sdílí, že jsme jediní, se kterými se o těchto tématech otevřeně baví. Pracovníci a pracovnice Beztíže se […]

Přesunout se na začátek