Beztíže prošla rozvojovými audity

Všechny týmy Beztíže opět prošly rozvojovým auditem od České asociace streetwork, a to s výbornými výsledky!

A jak si jednotlivé týmy vedly?

Klub Beztíže ²: 97 %

Klub Beztíže: 97 %

Streetwork Beztíže: 98 %

Podle odborných hodnotitelů je Beztíže velmi kvalitní neustále se rozvíjející služba.

„Zkušenosti pracovníků a soulad s metodikou byl na vysoké úrovni. Jako velmi silnou stránku této služby vnímáme oblasti kontaktní práce, kontaktu, vztahu a důvěry, které jsou na vysoké úrovni.“

Beztíže prošla rozvojovými audity
Přesunout se na začátek