Novinky Beztíže

Přehled dění v Beztíži.

Beztíže hledá terénního pracovníka/pracovnici s mládeží

Beztíže je specializované oddělení Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita. Pracujeme s mladými lidmi, kteří jsou ohroženi rizikovými jevy. Základem naší činnosti je odborná kontaktní práce, která zahrnuje mimo jiné poradenství, doprovody, motivační rozhovory. Mládeži nabízíme využití volnočasového vybavení, podporu ve zvládání každodenních i obtížných situací. Pořádáme také aktivity nad rámec sociální služby […]

Stáž v helsinské organizaci Aseman Lapset

V březnu jsme se zúčastnili společně s Českou asociací Streetwork týdenní stáže v Helsinkách, kterou organizovala finská organizace Aseman Lapset. Tato stáž nám umožnila seznámit se s efektivními metodami budování důvěry mezi mladými lidmi a institucemi, zejména metodou „street mediation“. Tato metoda zahrnuje úzkou spolupráci mezi komunitou, policií a neziskovými organizacemi při řešení problémů mládeže. […]

Jsme vděční za čestné uznání!

Jsme nesmírně hrdí, že jsme od Česká asociace streetwork, z.s získali čestné uznání v kategorii Tým roku v rámci ocenění ČASovaná bota.Gratulujeme všem vítězům! Poslední rok se intenzivně věnuje podpoře duševního zdraví v Praze pro děti a mladé, kteří patří k nejohroženějším skupinám. Naše aktivity zahrnují: ➙ Vzdělávání a spolupráce s dětskou psychiatričkou Luciou Vaškovou […]

Ocenění za statečnost

Pracovnice našeho Žižkovského klubu Klára Grombířová byla oceněna jako jedna z jedenácti statečných, kteří v minulém roce přispěli k pocitu bezpečí na území Prahy 3. Kláře a všem ostatním statečným gratulujeme a děkujeme starostovi za podporu a uznání Klářina přínosu pro místní komunitu.  Ocenění za statečnost lidem, kteří v uplynulém roce 2023 přispěli k většímu pocitu […]

Darujte letní tábor ohroženým dětem!

“Podporujeme mladé lidi v období dospívání, při hledání vlastní identity a v jejich aktivním zapojení do společnosti.” Ne každý začíná na stejné startovní čáře a má prostředky nebo podporu blízkého okolí pro naplňování své životní cesty. Díky Vašim darům můžeme pomoci těmto dětem a poskytnout jim příležitostí, které by jinak neměly. A jak konkrétně? Letní […]

Beztíže má nové ponožky!

Tyto ponožky vznikly spoluprací Beztíže a studenstva UMPRUM Matěje Peterky a Lujzi Lehocké. Motiv připomíná, že mladí lidé se ve své každodennosti potýkají s těžkostmi, které mají nejrůznější podoby. Učí se navigovat v bludišti dospívání, města, kde žijí, systémem, jehož fungování teprve poznávají. K životu však patří i tvořivost a hravost, která napomáhá se těžkostem […]

Výroční zpráva 2023!

Právě vychází výroční zpráva Beztíže za uplynulý rok 2023! Ve výroční zprávě se dočtete o všem podstatném, co se v Beztíži v loňském roce událo. Můžete se obeznámit lépe s našimi jednotlivými týmy, jejich prací a zjistit, jakým tématům se loni věnovali. Prohlédnout si můžete vizualizované statistiky nebo si přečíst, jaké akce a události proběhly v loňském roce […]

Proběhla výstava!

Ve čtvrtek 9. 11. proběhla vernisáž výstavy nesoucí název Žižkov, kde žiju. Vernisáže se zúčastnila jak jedna z aktérek rozhovorů, tak i Matouš Korbel z Ministerstva práce a sociálních věcí, který má na starosti projekt fokusních skupin, kde se řeší, jak posílit participaci dětí a mladých dospělých, kteří nemají doma dostatečné rodinné zázemí a tráví […]

Vzniká strategický plán

V pondělí 13. 11. jsme zahájili proces strategického plánování Beztíže. Podívali jsme se na naše hodnoty a poslání a připomněli si, co pro nás znamenají a že nejde jen o pouhé fráze. V nadcházejícím období se budeme věnovat vytvoření strategického plánu na další tři roky. Po dlouhé době budeme mít konečně plán, kudy se chce […]

Přesunout se na začátek