Darujte letní tábor ohroženým dětem!

“Podporujeme mladé lidi v období dospívání, při hledání vlastní identity a v jejich aktivním zapojení do společnosti.”

Ne každý začíná na stejné startovní čáře a má prostředky nebo podporu blízkého okolí pro naplňování své životní cesty. Díky Vašim darům můžeme pomoci těmto dětem a poskytnout jim příležitostí, které by jinak neměly. A jak konkrétně?

Letní tábor je relativně “běžnou” zkušeností z dospívání – na chvíli vyrazit z města, pobýt se svými vrstevníky, pryč od rodičů, v novém prostředí s novými zkušenostmi. V našich sociálních službách se ale setkáváme s mladistvými, pro které je tato “běžná” zkušenost nedosažitelná. Rodiny některých z nich si je nemohou dovolit, jiní mají speciální potřeby nebo problémy s dodržování hranic a pravidel, které jim účast na obvyklých táborech znemožňují. 

Právě pro ně pořádáme nízkoprahové výjezdové akce, kde si s námi mohou zažít  “klasickou” táborovou zkušenost výletů, spaní pod širým nebem, táboráků a vaření na ohni. Kromě toho se ale během programu soustředíme i na podporu dovedností spolupráce a komunikace, poskytujeme mladým lidem emočně korektivní zkušenosti v bezpečném prostředí a klademe důraz na podporu sebereflexe. Naše pracovnice a pracovníci mají zároveň prostor na to věnovat se dětem individuálně a řešit s nimi i obtížné situace, které na ně čekají zpátky ve městě – spory s rodinou, šikanu, úzkosti, osamělost a mnoho dalších. Letní akce je pětidenní a určená pro 12 dětí z našich služeb a OSPOD (Orgán pro sociálně právní ochranu dětí) Prahy 2 a 10. 

Proto, abychom mohli letošní letní akci uspořádat, ale potřebujeme vaši podporu – oproti minulým letem nám v rozpočtu chybí 25 000 Kč, které potřebujeme vybrat, aby bylo možné uspořádat akci v plném rozsahu. Darujte s námi ohroženým dětem letní táborovou zkušenost! 

Beztíže je specializované oddělení Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita. Působíme v lokalitách Prahy 2, 3, a 10, provozujeme dva nízkoprahové kluby a tři terénní programy pro mladé lidi, kteří jsou ohroženi rizikovými jevy. Usilujeme o posílení jejich sociálních dovedností, pomáháme jim překonat obtížné životní situace a orientovat se ve společenském prostředí. Mládež podporujeme také v rozvíjení talentů a v dosažení svých snů. 

Děkujeme Vám za podporu!

Darujte letní tábor ohroženým dětem!
Přesunout se na začátek