Sociální práce & právo

V úterý 14. 3. nás v Beztíži navštívil právník a poradce Adam Křístek, se kterým jsme probírali právní aspekty naší práce.
Bavili jsme se o mlčenlivosti v sociálních službách, ohlašovací povinnosti i různorodém výkladu trestního a občanského práva.
Jak jsme během vzdělávání zjistili, není vždy zřejmé, v jakých situacích je relevantní mlčenlivost prolomit. Každou situaci je potřeba vzhledem k výkladu trestního zákoníku pečlivě zvážit.
Věříme, že díky vzdělávání jako je toto, posouváme naši práci k větší profesionalitě.

Sociální práce & právo
Přesunout se na začátek