Otevřený dopis k dění na FF UK

Společně s ostatními partnery v oboru s obavami sledujeme dění na Katedře sociální práce na FF UK. Současným vývojem na fakultě jsme značně znepokojeni, a tak se otevřeným dopisem připojujeme k výzvě za zachování výuky oboru sociální práce.

Studium oboru sociální práce patří k zásadnímu přínosu pro fungování zdravé a fungující společnosti a je proto potřeba tento obor rozvíjet a pečovat o něj.

Otevřený dopis k dění na FF UK
Přesunout se na začátek