Co se událo za leden, únor a březen?

Co jsme v Beztíži dělali v prvních měsících nového roku? Oslavili jsme 22. narozeniny, sbírali zpětnou vazbu na naše služby, rozjeli pilotní terén na ZŠ Solidarita, plánovali nový rok…

V lednu a únoru jsme se soustředili na přípravu na nový rok a reflexi toho uplynulého. Rozmýšleli jsme, jaké akce a výlety pro naši cílovou skupin letos uspořádáme, i naše strategické cíle na rok 2023. Letos jsme se rozhodli zaměřit například na rozvoj svých dovedností a znalostí v oblasti duševního zdraví, rozjezd terénní sociální práce na vybraných základních školách nebo vylepšení procesů získávání zpětné vazby. Do posledního zmiňovaného jsme se v začátku roku rovnou pustili a připravili nové interaktivní dotazníky, s jejichž pomocí jsme zjišťovali, jak naše služby naplňují přání a očekávání svých uživatelek a uživatelů. 

V únoru jsme uspořádali oslavu 22. narozenin Beztíže. O hudební program zábavně-motivační akce se letos postarala nejen velká jména jako Refew a Jaroslav Oláh, ale i začínající hudebnice Kája, která navštěvuje jeden z klubů Beztíže, a na místě nám s organizací akce pomáhali dva dobrovolníci z dalších našich služeb. Aby hudby nebylo málo, dostala Beztíže jako narozeninový dárek od Jana Bendiga 5 lístků na jeho koncert ve Foru Karlín, o které jsme zorganizovali menší soutěž.

V uplynulém čtvrtletí Beztíži také navštívili první letošní stážistky a stážisti, vzdělávali jsme se v tématech mlčenlivosti a ohlašovací povinnosti a seznamovali jsme se s novými zastupiteli samospráv, v nichž působíme.

Podpora mladých lidí z Ukrajiny

Integrace a podpora mladých lidí z Ukrajiny je v současnosti naprosto klíčová a stala se nedílnou součástí i naší práce. Našim terénním pracovníkům se v posledních měsících dařilo více navazovat kontakt s mladými Ukrajinci, kterým teď hlavně představují naše služby a pracují na budování vzájemné důvěry. K tomu napomáhá i jazyková vybavenost našeho terénního týmu – kolegyně Julie mluví plynně ukrajinsky a rusky, další pracovník ovládá základy ruštiny. Zkušenosti s kontaktováním mládeže v terénu a prací s ní u nás sbírají pracovníci Integračního centra Praha, kteří připravují projekt, na němž budeme dále spolupracovat a který se zaměřuje na pomoc této cílové skupině. Zúčastnili jsme se také několika pracovních skupin organizovaných např. pražským magistrátem, Českou asociací streetwork či Unicef. Společně s MČ Praha 10 jsme na téma integrace ukrajinské mládeže uspořádali kulatý stůl

Přihlášky, přijímačky, maturity…

První čtvrtletí roku je hlavně pro žáky devátých tříd obdobím podávání přihlášek na střední školy a rozhodování se o svém dalším směřování. Spolu s nimi tímto tématem žijí i naše služby. I letos jsme tak s deváťáky procházeli možné školy a obory, zvažovali náročnost přijímacích zkoušek a pomáhali s přípravou na ně. Někdy jsme se ale zabývali otázkami spojenými se samotnou motivací ve vzdělávání pokračovat. Potkáváme se totiž i s mladými lidmi, které ke studiu nikdo nevede. Někdy jsou dokonce tlačeni k tomu, aby hned po ukončení ZŠ začali přispívat do rodinného rozpočtu, jindy je samotné láká představa mít od školy klid a začít si vydělávat. Informovali jsme proto o výhodách dalšího vzdělání při hledání uplatnění na pracovním trhu, povinnostech spojených s ukončením studia a případným pracovním životem. Úspěšně jsme také asistovali s doháněním klasifikace a přípravami na maturity.

Podpoře v kontextu školy se od tohoto roku budeme věnovat i v další podobě, Beztíže naváže na dlouhodobý projekt Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání České asociace streetwork. V rámci projektu vstoupí naši pracovníci do role case manažerů, kteří v úzké spolupráci se školou podporují konkrétní mladé lidi ohrožené neúspěchem ve vzdělávání. Pracovníci se s nimi budou pravidelně setkávat a společně pracovat na zlepšení jejich situace. Mimoto budou komunikovat s rodiči a návaznými institucemi. Na poli spolupráce se školami máme ještě jednu novinku – na ZŠ Solidarita (Praha 10) pilotujeme terénní sociální práci o přestávkách. Jejím cílem je pracovat s žáky, k nimž by se taková forma podpory jinak nedostala, a celkové zlepšení klimatu ve škole.

Kluby

Oba kluby měly v lednu na programu reflexi uplynulého roku a promýšlení přání a předsevzetí do toho nového. Pracovnice a pracovníci klubů ale s mladistvými řešili i témata spojená s prací a financemi. Doprovázeli na Úřad práce a informovali o právech a povinnostech spojených s pracovním životem. Žižkovský klub mimoto pomáhal zajišťovat potravinovou pomoc mladým lidem a asistoval se sháněním finanční podpory pro zaplacení volnočasových kroužků. V Nuslích byly jedním z nosných témat drogy a experimentování s nimi. Krom prevence v oblasti užívání marihuany se nuselští kolegové v reakci na vzrůstající atraktivitu pervitinu mezi naší cílovou skupinou zaměřili i na něj. Spolu s přicházejícím jarem taky nastal čas na sázení a péči o zahrádku, ale i diskuze o ochraně přírody.

Terény

Terénní jaro se neslo ve znamení spolupráce. Dvojkový tým navázal užší kontakt s různými subjekty v rámci své práce v parku na Folimance. Spolu s nimi zde řešil přibývající počet injekčních stříkaček, ale i výtržnosti v parku. Terénní tým Prahy 3 osvěžil spolupráci s OC Flora a žižkovskou knihovnou, spolu s níž jednali o zvýšeném výskytu mládeže v KC Vozovna. Partu se jim podařilo navázat na jeden z našich nízkoprahových klubů. Dvojice z Prahy 10 se zase více napojila na sportovní areál Gutovka, kde oslovovala mladé Ukrajince a účastnila se jednání o fungování a bezpečnosti areálu. Krom toho naši terénní pracovníci hojně asistovali se sháněním psychologické péče, podporovali v akutních krizích a celkově se věnovali otázkám duševního zdraví. Doprovázeli také mladé lidi při zařizování invalidního důchodu nebo placení pokut za jízdu načerno.Proběhlé akce a workshopy: workshopy o pracovním vykořisťování, finanční zralosti, promítání filmu v síti s diskuzí, bruslení nuselských služeb, oslava narozenin Beztíže, diskuze s dobrovolníkem z USA.

Mladí lidé o nás:

„Jsem ráda, že existuje takovejhle klub, kde se můžu svěřit.”

„Nemám nikoho, komu se můžu svěřit, když nejsem v Praze. Hned jak přijedu, tak jedu za váma do klubu…“
Co se událo za leden, únor a březen?
Přesunout se na začátek