Metodika a odborná práce

Beztíže spolupracuje s mnoha subjekty z oblasti sociálních prací.

Doučování

Pokud hledáte smysluplnou náplň svého volného času, připojte se k nám! Hledáme dobrovolníky na doučování pro děti základních a středních škol. Doučovat je možné v našich prostorách, v místě bydliště žáka či online. Poptávka od žáků začátkem školního roku stále roste, mnoho z nich se po dlouhodobé distanční výuce cítí ve studiu nejistě. Pomáhejte s […]

Setkání ve Žloukovicích

Vnímáme, že propojení mezi oborem sociální práce a pedagogiky je důležité, a proto si s kolegy předáváme know-how práce s mladými lidmi. Dne 29. 8. jsme společně vyjeli na dvoudenní setkání na naší táborovou základnu ve Žloukovicích, kde jsme se věnovali rozvoji spolupráce a hledali společné cíle fungování naší organizace.

Distanční výuka a „děti ulice“

Jaký dopad měla pandemie koronaviru na české školství? Jak se s distanční výukou popraly „děti ulice“? Tomáš Klumpar, vedoucí Beztíže, informuje o skutečnostech průběhu vyučování v první a druhé vlně pandemie. Přečtěte si, jak situace ovlivnila 18letého Marka z Domu na půl cesty, kterému Beztíže pomáhala s doučováním. Na distanční vyučování nebyli připraveni žáci ani […]

Beztíže doučuje

Neuvěřitelných 339 hodin strávili naši pracovníci a dobrovolníci doučováním dětí a mládeže od září roku 2020 do března roku 2021. V rámci projektu „Beztíže doučuje“ jsme pomohli celkem 21 dětem, které potřebovaly z důvodu pandemické situace pomoc s výkladem učiva, domácími úkoly či s přípravou na přijímací zkoušky. Doučování probíhá v obou našich klubech, doma, […]

Preventivní materiál

Vytváříme atraktivní preventivní letáčky, které rozdáváme dětem a mládeži a informujeme je tak o bezpečnosti, legislativě a rizikových faktorech. Mladým lidem často chybí přístup k ověřeným informacím a dostupné materiály pro ně bývají nesrozumitelné. Běžně s námi mládež sdílí, že jsme jediní, se kterými se o těchto tématech otevřeně baví. Pracovníci a pracovnice Beztíže se […]

Česká asociace streetwork

Česká asociace streetwork vytvořila v rámci projektu „Nové výzvy pro streetwork“ sérii videí zabývajících se aktuálními tématy ze světa sociální práce. Současně vznikají i podcasty z diskuzních setkání s oborovými odborníky hovořícími o problematice osob ohrožených sociálním vyloučením, nízkoprahovou sociální prací a streetworkerem.

Společně a odborně v Praze

Naše organizace je prostřednictvím Klubu Beztíže, Klubu Beztíže ² a Streetwork Praha zapojena do projektu „Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného […]

Beztíže pomáhá se vzděláním

Poté, co se v říjnu z nařízení vlády zavřely školy, byly děti bez počítače či přístupu k internetu od školy opět úplně odříznuté. Beztíže okamžitě zareagovala a těmto dětem a mládeži nabízí možnost využít počítače a další technické vybavení ve svých klubech. Děti tak mají možnost docházet na distanční výuku nebo využít tiskárnu k tisku […]

Projekt – Společně a odborně v Praze

Naše organizace prostřednictvím našich služeb Klub Beztíže, Klub Beztíže2 a Streetwork Beztíže je zapojena do projektu „Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s. Projekt je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových sociálních službách pracujících formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného […]

Přesunout se na začátek