Preventivní materiál
Preventivní materiál Beztíže

Vytváříme atraktivní preventivní letáčky, které rozdáváme dětem a mládeži a informujeme je tak o bezpečnosti, legislativě a rizikových faktorech. Mladým lidem často chybí přístup k ověřeným informacím a dostupné materiály pro ně bývají nesrozumitelné. Běžně s námi mládež sdílí, že jsme jediní, se kterými se o těchto tématech otevřeně baví. Pracovníci a pracovnice Beztíže se těžkým tématům nevyhýbají a dokážou odborně poradit a srozumitelně předat informace.

Preventivní materiál
Přesunout se na začátek