Česká asociace streetwork
Česká asociace Streetwork

Česká asociace streetwork vytvořila v rámci projektu „Nové výzvy pro streetwork“ sérii videí zabývajících se aktuálními tématy ze světa sociální práce. Současně vznikají i podcasty z diskuzních setkání s oborovými odborníky hovořícími o problematice osob ohrožených sociálním vyloučením, nízkoprahovou sociální prací a streetworkerem.

Česká asociace streetwork
Přesunout se na začátek