Projekt – Společně a odborně v Praze
Vlajka EU

Naše organizace prostřednictvím našich služeb Klub Beztíže, Klub Beztíže2 a Streetwork Beztíže je zapojena do projektu „Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s. Projekt je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových sociálních službách pracujících formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován na území hl. města Prahy a zapojí se do něj 24 nízkoprahových soc. služeb.

 

Projekt – Společně a odborně v Praze
Přesunout se na začátek