Vzděláváme se

Na konci října jsme završili vzdělávání k duševnímu zdraví, které pro nás realizovala psychiatrička Lucia Vašková z Domu tří přání.
V závěru vzdělávání jsme se bavili o krizové práci s mládeží, ale také si vyzkoušeli autogenní trénink.
Celkem proběhly tři setkání, kterých jsme se zúčastnili společně v rámci celé DDM Ulita a týmem z Neposedy.

Věříme, že jsme nyní o něco blíž poskytovat kvalitní služby i v oblasti duševního zdraví.

Vzděláváme se
Přesunout se na začátek