Definovali jsme hodnoty Beztíže
Hodnoty Beztíže

Na konci minulého roku jsme se věnovali definování hodnot Beztíže. Byl to proces náročný, ale zároveň velmi přínosný a zábavný. Přestože máme různorodý tým, hodnoty jsou to, co nás spojuje. Jsou to zásady, které tvoří mantinely naší práce a určují směr, kterým jdeme.

Odvaha jít s dobou

Reagujeme na výzvy dnešní doby a témata mladých lidí, pro které chceme být atraktivní. Jsme kreativní, máme chuť se posouvat. Nebojíme se upozorňovat na aktuální problémy v lokalitách, kde působíme a otevírat diskuzi o možných změnách.

Profesionalita

Máme jasně definované cíle, hranice, strukturu, (pracovní) procesy a kompetence pracovníků. Pracujeme podle vlastní metodiky, kterou průběžně upravujeme vzhledem k legislativním změnám a potřebám cílové skupiny i organizace. Považujeme za důležitou rozmanitost našeho týmu a ceníme si kvalit jednotlivých pracovníků. Neustále se učíme a naše zkušenosti sdílíme v rámci oboru práce s mládeží.

Partnerství

Zakládáme si na vzájemné důvěře, podpoře a schopnosti otevřeně diskutovat. Klademe důraz na týmovou práci a společné řešení problémů. Respektujeme individualitu jedince, neodsuzujeme, nasloucháme.

Definovali jsme hodnoty Beztíže
Přesunout se na začátek