Novinky z Beztíže (říjen – prosinec 2020)
Beztíže -druhá vlna 2020

Přinášíme souhrn činností a aktivit, kterým jsme se v Beztíži věnovali za uplynulé období. PDF stahujte zde.

Beztíže a druhá vlna

V říjnu se pandemická situace v ČR znovu zhoršila a v druhé polovině měsíce jsme byli nuceni naše služby výrazně omezit. Terénní program pokračoval ve standardním režimu, jen za zpřísněných hygienických podmínek, nízkoprahové kluby omezily kapacitu na 2 návštěvníky a poskytovaly pouze individuální konzultace.

Kvůli pandemii jsme museli zrušit několik akcí, jako náhradu za 5. narozeniny Klubu Beztíže² a zábavně-motivační akci Vrshowice Zatápí jsme s plánovanými účinkujícími vytvořili dva videoklipy, které měly u mládeže velký ohlas a přinesly jí během lockdownu alespoň trochu odreagování. Zrušenou inkluzivní výjezdovou akci ve spolupráci s lektory z DDM Ulita plánujeme uspořádat v nejbližším možném termínu.

Po prosincovém částečném uvolnění naše kluby znovu navýšily kapacitu a ohrožená mládež se mohla znovu scházet v teple a v bezpečném prostředí. Věnovali jsme se tradičním vánočním činnostem, diskutovali jsme o blížících se svátcích a dotýkali se také těžších témat, jako je prožívání Vánoc v neúplných rodinách, trávení svátků bez nejbližších nebo v neutěšeném prostředí. Ve všech službách jsme uspořádali vánoční večírky, rozdali si dárky a vytvořili sváteční atmosféru, kterou část dětí ve svých rodinách nemá možnost zažít. Za poskytnutí dárků děkujeme projektu Krabice od bot Diakonie ČCE.

Pandemie a ohrožená mládež

Pandemie je pro mnoho mladých lidí psychicky náročná, napříč našimi službami jsme se setkávali se zhoršenými psychickými stavy a depresemi umocněnými společenskou atmosférou, izolací od okolí, špatnými vztahy v domácnosti nebo nuceným odloučením od partnera či partnerky. Dotyčným jsme poskytovali bezpečný prostor pro sdílení, společně jsme hledali cesty, které by mohly situaci pomoci změnit, a v těžších případech jsme zprostředkovávali kontakt s terapeutickou pomocí. Za spolupráci děkujeme především projektu Pilot organizace Prostor Plus.

Druhá vlna, stejně jako ta první, velmi negativně ovlivnila možnosti vzdělávání mládeže nejen ze sociálně slabého prostředí. Ve službách jsme aktivně nabízeli doučování, prostory pro distanční výuku a zprostředkovávali jsme technické vybavení dětem, které neměly k online výuce potřebné prostředky. Doučování poskytovali jak pracovníci Beztíže, tak dobrovolníci skrze projekt České asociace streetwork Pomoc dětem ohroženým pandemií COVID-19, prostory nuselského klubu využívali k individuální výuce i učitelé ze ZŠ Táborská. Aktivně jsme působili také na sociálních sítích, poskytovali jsme aktuální informace o nařízeních týkajících se výuky a přidávali množství edukativních příspěvků a kvízů.

Klub Beztíže

V období pandemie jsou sociální sítě pro mladé lidi často jediným místem, kde mohou zůstat ve společném kontaktu. Zároveň si ale málokdy uvědomují, jaká rizika s sebou online komunikace přináší. V tematickém měsíci (NE)bezpečí na internetu jsme se věnovali nástrahám kyberprostoru a zaměřovali jsme se také na ochranu osobních dat, způsoby zabezpečení účtů a zásady bezpečného užívání sociálních sítí.

Kvůli nastávající zimě a v důsledku omezení obchodních center, tradičních míst setkávání, se nemá mládež kde scházet a trávit svůj volný čas. Nabízeli jsme proto co nejširší paletu volnočasových aktivit, které napomáhaly smysluplnému trávení volného času a podporovaly mladé lidi v rozvoji talentů. Populární bylo zejména hudební vybavení, věnovali jsme se ale například také výtvarné činnosti, v novém roce pak přibudou v klubu na návrh návštěvníků nové nástěnné malby.

Klub Beztíže²

Důležitým tématem byla v poslední době vlastní identita. Romská mládež s námi často sdílela svůj negativní postoj k neromské populaci a zkušenosti s rasismem. O komplikovaném vztahu jsme společně diskutovali, problematizovali černobílé vnímání, kterého se dopouští obě strany, a jako na příklad dobrého soužití jsme poukazovali na naše společné vztahy. Opakovaně se také setkáváme s homofobií, věnovali jsme se proto osvětě v otázkách sexuality a genderu a vyvraceli stereotypní mýty. K tomu jsme využívali i nových preventivních letáčků věnovaných tématu LGBT+ minorit.

Mnoho mladých párů žije, často z nevědomosti, rizikovým sexuálním životem. U dívek se proto občas setkáváme s obavami z nechtěného těhotenství. Informovali jsme, jak to rozpoznat, jak se také v takové situaci zachovat, nabízeli jsme těhotenské testy a předávali této tematice věnované informativní letáčky. Věnovali jsme se také zásadám bezpečného sexu a způsobům, jak otěhotnění předcházet.

Streetwork Beztíže

Na začátku druhé vlny jsme se v terénních službách setkávali s tím, že mládež zavedená opatření nerespektovala a měla tendenci situaci podceňovat. Na vině byla špatná informovanost a zmatek způsobený nedostatečným zdůvodněním jednotlivých omezení. V rámci našeho terénního programu jsme se proto zaměřili na informování mládeže o pandemii a aktuálních opatřeních, především těch týkajících se výuky a volného času.

Distribuovali jsme roušky a dezinfekce, informovali o jejich správném užívání a nabádali jsme mladé lidi k dodržování pravidla 3R ‒ ruce, roušky, rozestupy. Za tímto účelem jsme oslovovali i lidi bez domova, navíc jsme jim předávali kontakty na střediska pomoci a nouzové noclehárny.

Zaměřili jsme se také na ubytovny na Praze 10, jejichž obyvatelé jsou do velké míry izolováni od okolí a často nemají dostatečné zdroje k zvládnutí současné krize. Vedle distribuce ochranného materiálu jsme mapovali situaci místních dětí a mládeže a nabízeli jim podporu. Jednu z rodin jsme doprovodili do Sousedského klubu, kde jsme jí zajistili dlouhodobý odběr potravin z Potravinové banky Praha.

Vedle činnosti spojené s pandemií jsme pokračovali i v individuální pomoci mladistvým v obtížné životní situaci. Jedné z dívek jsme pomáhali s přípravami na mateřství, asistovali jsme s hledáním stabilního domova, zajišťovali jsme pro ni dětské oblečení a další potřebné vybavení. Našeho klienta jsme podporovali v aktivním řešení problémů s dluhy a zprostředkovali mu kontakt s odborníky z organizace Člověk v tísni. Nabízeli jsme také pomoc s hledáním práce a brigád, se zájemci jsme vytvářeli životopisy, učili je orientovat se v pracovních nabídkách a asistovali jim u komunikace se zaměstnavatelem.

Mládež o Beztíži

Jste jediný, s kým se můžu otevřeně bavit o svých vztazích.”

Když zažívám špatné psychické stavy nebo deprese, neříkám to ani doma mamce. Když napíšu vám, vždycky se mi potom uleví. Jsem rád, že se vám můžu svěřit.

Cením si, že se v Beztíži všichni respektují a vycházejí spolu.

O tom, co zažívám doma, říkám jenom svý kamarádce a vám.

To, jak jsme spolu byli celej den, to byl snad můj nejlepší den v životě.

Novinky z Beztíže (říjen – prosinec 2020)
Přesunout se na začátek