Novinky z Beztíže (říjen – prosinec 2021)

Říjen – prosinec 2021

I v závěru roku jsme toho v Beztíži stihli hodně. Říjen jsme odstartovali každoroční zábavně-motivační akcí Vrshowice zatápí na Čechově náměstí, které se zúčastnilo přes 150 lidí. Jak široká veřejnost, tak mladí lidé, s nimiž pracujeme, měli během nabitého odpoledne možnost si společně s námi užít několik hudebních vystoupení a různorodých aktivit. Společně s našimi kolegy z DDM Ulita jsme připravili inkluzivní a preventivní výjezdovou akci, která se uskutečnila na táborové základně nedaleko Berouna. Na zúčastněné čekaly čtyři dny plné zážitkových aktivit a společného času s dětmi z kroužků DDM. Pro mnoho mladých lidí z naší cílové skupiny jsou tyto zážitky první možností být více dní mimo Prahu, v přírodě a s jinou sociální skupinou, než je pro ně běžné. Pobyt jsme zrealizovali díky podpoře MČ Praha 3 a MHMP.

Na podzim se tři naši pracovníci vypravili na zahraniční stáže organizované Českou asociací streetwork (ČAS) za sdílením dobré praxe do Finska a Estonska. Na oplátku jsme pak v Praze přivítali kolegy ze Slovinska a Estonska. V nadcházejícím období nás v rámci našeho členství v ČAS čekají rozvojové audity všech našich služeb. První auditem úspěšně prošel Klub Beztíže2,  a to na skvělých 97%

V úplném závěru roku jsme ve všech službách uspořádali Vánoční večírky a díky projektu Krabice od bot Diakonie ČCE zpříjemnili mnoha ohroženým mladým lidem předvánoční čas nejen příjemnou a bezpečnou atmosférou, ale i dárky, které našli pod stromečkem.

Trendy v Beztíži

V České republice je aktuálně v exekuci přes 1700 mladistvých a ještě více mladých lidí jejich dluhy z dětství dostihnou až v dospělosti. Meziročně toto číslo dlouhodobě klesá, ale je stále značné. Dluhy mladistvých vznikají snadno. Například kvůli neplacení jízdného za MHD, k čemuž často nejsou motivováni svou rodinou ani okolím, případně jim na to chybí prostředky. Placení pokut za jízdu načerno pak nezřídkakdy odkládají bez vědomí, že to může vést až k desetitisícovým dluhům. 

V našich službách se tématu dluhů věnujeme kontinuálně – informujeme o rizicích spojených s neplacením pokut za MHD a povinnostech vyplývajících z ukončení školní docházky, jako je placení zdravotního a sociálního pojištění. Pro tyto účely aktuálně připravujeme i informativní a preventivní letáček. Tento podzim jsme hojně informovali o probíhajícím Milostivém létě. Mladé lidi jsme také propojovali se službami poskytujícími dluhové poradenství, podporovali je a motivovali v řešení splátkových kalendářů nebo ke vstupu do insolvenčního řízení. 

Klub Beztíže na Žižkově

V posledních měsících se zhoršujícím se počasím ubývalo pro mládež možností bezpečného a aktivního trávení volného času. Na klubu jsme především poskytovali prostor a vybavení ke hře na hudební nástroje i ke sportovním aktivitám. Mladí lidé, kteří tráví svůj volný čas převážně mimo domov, se často setkávají s nudou, jež je vede k rizikovým způsobům trávení volného času. V klubu jim nabízíme alternativu.

Pracovali jsme také na individuálních problémech, které s námi mladí lidé řeší. Jedna z dívek uvažuje nad odchodem z domova, kde panuje tísnivá atmosféra, a začátkem společného života s partnerem, což by pro ni ale znamenalo zanechat střední školy a začít pracovat. Mladí lidé často řeší obdobná dilemata a nemají s kým je sdílet. Na klubu jim ke sdílení poskytujeme prostor a pomáháme získat dostatek informací potřebných k zodpovědným rozhodnutím o svém životě.

Klub Beztíže2

Během podzimu jsme se soustředili na předávání informací o bezpečném sexu a prevenci nechtěných důsledků. Téma sexu je v rodinách často tabuizované a sexuální výchova na školách bývá většinou nedostačující. Mnoho mladých lidí tak nemá kde tyto znalosti získat a jsou často ponecháni pouze se zavádějícími a zkreslujicími informacemi z internetu. Věnovali jsme se rizikům nechráněného sexu, antikoncepčním prostředkům a s využitím didaktických pomůcek jsme nacvičovali jejich správné užívání. Zároveň jsme vyzdvihovali legislativu spojenou s pohlavním stykem i možnosti vymezení se vůči nátlaku ve vztahu a roli souhlasu v kontextu sexuálního života.

Podstatnou funkcí klubu je být bezpečným a stabilním místem pro děti a mladistvé. Mimo jiné i pro ty, kteří se dostali do situace, kdy z různých důvodů museli opustit svůj domov a přestěhovat se do Klokánku či do jiné ústavní péče. Díky dlouhodobě budované důvěře k pracovníkům se nám daří i tyto děti v jejich složitých životních změnách provázet a být jim oporou.

Terénní programy

V terénních programech jsme se v posledních třech měsících zaměřovali na specifické potřeby mladých s lidí. Opakovaně jsme s nimi hovořili o LGBT+ minoritách a věnovali se tématu identity, které s námi pak dospívající častěji otevírali. Dařilo se nám více mapovat a komunikovat téma sebepoškozování a vztahů v rodině a rodinného zázemí, které jsou častým spouštěčem těchto “zvládacích” mechanismů. Zaměřili jsme se i na navazování dětí a mladistvých na psychoterapeutické služby. 

S příchodem chladného počasí jsme věnovali velký prostor spolupráci s obchodními centry, kde ohrožená mládež tráví velkou část svého volného času a častěji tak v těchto prostorech dochází k vzájemným střetům i konfliktům s veřejností. V jednotlivých službách jsme se scházeli s vedením center za účelem prohloubení spolupráce a mediace komunikace mezi mladými lidmi a security službami. Cílem naší práce v obchodních centrech je motivovat mládež, aby zde trávila čas smysluplně, ohleduplně ke svému okolí a aby se i mladým lidem dostalo respektujícího zacházení.

Mládež o Beztíži: 

„Líbí se mi, že lidi tě v Beztíži vyslechnou. Mají respekt a charakter.“

“Klub je jako můj druhý domov. Můžu za vámi přijít, klidně i sama bez kamarádek a svěřit se vám.”

“Na klubu je pohoda, pracovníci se o nás zajímají.”

Novinky z Beztíže (říjen – prosinec 2021)
Přesunout se na začátek