Novinky z Beztíže

Červenec – září 2022

Léto bylo v Beztíži plné rozvojových a volnočasových aktivit, ale i sdílení nepříjemných pocitů z trávení času doma a táhlé letní nudy, kterou mladí lidé zažívají.
V preventivní práci, jsme se věnovali zejména tématu alternativních nikotinových výrobků. Soustředili jsme se i na práci s komunitou.

Mnoho z těch, s nimiž pracujeme tráví celé léto v Praze bez jakéhokoliv programu. V tomto období se proto více než kdy jindy v roce zaměřujeme na motivaci mladých lidí ke smysluplnému trávení jejich času a zprostředkování rozvojových i volnočasových aktivit. Během letních měsíců jsme tak uspořádali plejádu různorodých akcí od workshopu slam poetry a latinských tanců ve spolupráci s organizací Meta a thaiboxového workshopu, přes výlet do zábavně-naučného parku Mirákulum a na koupaliště, po pětidenní výjezdovou akci.  Soustředili jsme se také na edukaci mladých lidí. V létě proběhl workshop na téma vztahů a sexuality s organizací Konsent. Průběžně jsme informovali o nadcházejícím Milostivém létě. Ke konci srpna se v našich službách znovu stalo aktuálním téma školy, ať už spojené s blížícími se reparáty nebo nástupem do neznámého prostředí střední školy. 

Zaměřili jsme se také na práci s komunitou a zahájili pilotní sběr zpětnovazebních dotazníků, ty jsou jedním z evaluačních nástrojů, které nám napomáhají v průběžném zvyšování kvality našich služeb. V září jsme se také zúčastnili komunitní akce Zažít město jinak a zapojili jsme se do celorepublikového Týdne nízkoprahových klubů pořádaného Českou asociací streetwork, v rámci nějž jsme uspořádali komentovanou procházku „Leskem a bídou Vršovic”. Komunitní přesah měla i oslava sedmých narozenin Klubu Beztíže², která proběhla v druhé polovině září.

Komentovaná procházka „Leskem a bídou Vršovic“

Letní resocializační pobyt

Ve spolupráci s MČ Praha 10 jsme letos opět uspořádali pětidenní resocializační pobyt, který je primárně určen pro mladistvé v péči Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Prahy 10. Letní pobyt je součástí tradičního balíčku výjezdových akcí, které pro naši cílovou skupinu pořádáme již od roku 2009. Tyto výjezdovky jsou pro mnoho z těch, s nimiž pracujeme, jedinou příležitostí, kdy se během roku podívají mimo Prahu a často jediná akce, kterou během léta zažijí. Jejich cílem je poskytnout účastnicím a účastníkům „klasickou” táborovou zkušenost výletů, spaní pod širým nebem, táboráku a vaření na ohni. Kromě toho se během programu soustředíme na podporu dovedností spolupráce a komunikace, poskytujeme mladým lidem emočně korektivní zkušenosti v bezpečném prostředí a klademe důraz na podporu sebereflexe

Klub Beztíže a Beztíže²

Velkým letním preventivním tématem se letos ukázaly alternativní způsoby užívání nikotinu. Ať už se jedná o pastelově zbarvené elektronické cigarety nebo lákavě vypadající nikotinové sáčky, mezi mladými lidmi se s nimi toto léto doslova roztrhl pytel. Alarmující je pak jejich neznalost negativních dopadů těchto výrobků na lidské zdraví. Setkáváme se s tím, že mladí lidé alternativní nikotinové výrobky vnímají jako zdravé a neproblematické. Co více, zprostředkovaně se s tím setkáváme i u některých rodičů, kteří svým dětem tyto domněle zdravé výrobky sami kupují, v přesvědčení, že tím předejdou tomu, aby kouřily klasické cigarety. Celý Beztíží tým se tak v tomto tématu přes léto pečlivě vzdělával a informace jsme poté dále předávali v našich službách. Nuselský klub se v návaznosti na letní zkušenost tématu věnuje nadále i v rámci říjnového tematického měsíce. Z nuselského klubu také lze zmínit jeden příklad dobré praxe, kdy se nám podařilo odradit jednoho chlapce, který klub navštěvuje, od užívání elektronických cigaret. Rozhodujícím faktorem se pro něj ukázal být jejich negativní vliv nejen na lidské zdraví, ale hlavně životní prostředí. K tomuto jsme také sepsali článek informující o našich zkušenostech s daným tématem.

Terénní programy

Naše terénní pracovnice a pracovníci v posledních měsících začali experimentovat s večerními terény, které jim umožňují monitorovat oblasti působení jejich služeb i v pozdějších hodinách. Díky tomu získávají hlubší vhled do každodenního fungování daných lokalit a mají možnost oslovit i ty, které by jindy nepotkali. Jednotlivé týmy se pak ve svých službách věnovaly různorodým tématům.

Terénní dvojice z Prahy 2 na svých sociálních sítích preventivně informovala o tom, co to je body shaming a jaký dopad může mít na psychiku jedince. Zvedala také otázku sebelásky u dospívajících. Těmto okruhům se věnovala nejen ve virtuálním prostoru ale i živých diskuzích s mladými lidmi v ulicích Prahy 2. Dvojkový tým v tomto období pokračoval v dlouhodobém doprovázení mladého rodičovského páru. Navázal také užší spolupráci se ZŠ Resslova, kde budou v následujících měsících představovat naše služby a zkoušet terénní práci o přestávkách přímo ve škole. Tým z Prahy 3 se zaměřil na práci s mladými lidmi navštěvujícími OC Flora a preventivní pokrytí témat zdraví a duševního zdraví. Terénní dvojice Prahy 10 se na začátku léta soustředila hlavně na přípravu letních akcí v lokalitě. Spoustu času strávila také ve sportovním areálu Gutovka, kde pomáhala mitigovat spory, představovala naše služby, nabízela podporu, ale i edukovala mladé lidi. Specialitou našich kolegů z desítky je práce s dětmi na ubytovnách, v níž pokračovali i během léta.

Aktivity s dětmi na ubytovně

 Mladí o Beztíži:

„Líbí se mi pracovníci, který pomůžou se vším, co jim řekneš.”

„Díky, že jste mě vyslechli. Nemám nikoho jiného než vás, komu bych to mohl celý říct.”

„Jsou úžasný a můžeš jim říct všechno.“

Novinky z Beztíže
Přesunout se na začátek