Pacifik v Klubu Beztíže²

Setkání s Pacifikem

Podporu a spolupráci napříč sociálními službami považujeme za nezbytnou, a proto jsme se ve středu 8. 12. setkali s pracovníky z NZDM Pacifik a vzájemně se podělili o poznatky z praxe. Pro nás inspirativní je např. terénní práce Pacifiku přímo na základní škole, kde poskytují podporu i těm žákům, kteří nemají možnost do Klubu přijít.

Pacifik v Klubu Beztíže²
Přesunout se na začátek