Pervitin jako téma mládeže

V Beztíži se v poslední době setkáváme s mladými lidmi ve věku kolem 15 let, kteří užívají nejen THC a další látky obsažené v marihuaně, ale začínají experimentovat i s pervitinem.
Mládež zmiňuje, že užívání THC jim už nepřináší požadované účinky a zkoušejí tak silnější látky obsažené v pervitinu.
Motivací k užívání drog je pro ně často zhoršený psychický stav a duševní nepohoda a také se potýkají s nedostupností psychické a psychiatrické péče. Drogy v mnoha případech shánějí přes sociální sítě či chaty jako je Telegram, které v jejich případě slouží jako virtuální černý trh.
V budoucnu tak chystáme workshopy pro uživatele našich služeb, které by měly zprostředkovat zkušenost odborníků a lidí s drogovou minulostí a reflektovat rizika spojená s užíváním návykových látek.

Pervitin jako téma mládeže
Přesunout se na začátek