Příběhy našich klientů

Začtěte se do příběhů klientů našich služeb. Zjistíte, jak konkrétně mladým lidem pomáháme, a s čím se ve svém životě potýkají.

Marek

Mladí lidé potřebují podporu svého okolí v mnoha oblastech. Někdy se ale svému okolí nemohou svěřit tak úplně se vším, ať už je to z důvodu studu, nebo strachu z nepochopení a odsouzení. Bezpečný prostor, který pro to mladým lidem chybí, zastávají často naše služby. Citlivý přístup pracovnic a pracovníků a mlčenlivost, jíž jsou vázáni, jej dlouhodobě utváří. To se nám povedlo i v případě Marka, který s námi otevřel téma jeho závislosti na marihuaně. S drogou experimentoval především kvůli dlouhodobé nudě a nemožnosti smysluplně naplnit svůj volný čas. Z jednorázového experimentu se ale postupně stal zvyk. Marek začal využívat uklidňujících účinků marihuany v případě hádek a napjatých vztahů s rodiči a učiteli ve škole. Postupně se u něj rozvinula závislost, se kterou si již nevěděl rady, a proto se obrátil na nás. Markovi jsme poskytli prostor pro sdílení jeho trápení, ale i informace o působení marihuany na lidské zdraví a harm reduction, tedy způsobů, jimiž lze snižovat negativní dopady užívání drogy. V současné době by Marek rád s „hulením“ přestal, což je pro něj náročné kvůli tlakům jeho sociálního okolí, například jeho přítelkyně, která s užíváním marihuany nemíní přestávat. Marka tak v jeho úsilí dlouhodobě podporujeme. Sám říká, že v některých chvílích jsme pro něj jediní, kteří mu dokážou poskytnout bezpečný prostor a možnost otevírat těžká témata a emoce, které se s jeho závislostí vážou. Skoncovat se závislostí není jednoduchá věc a nestane se ze dne na den, podporující a neodsuzující prostředí, ale může v celé situaci sehrát klíčovou roli.

Alan

Dětské exekuce jsou bohužel stále tématem rezonujícím veřejným prostorem. Ač nedávné legislativní změny zamezují vzniku nových exekucí, ty stávající nikam nezmizely. I v našich službách se tak potkáváme s dětmi a mladistvými, na které byly exekuce uvaleny. Jedním z nich je sedmnáctiletý Alan. Na konci minulého roku se našim pracovnicím a pracovníkům svěřil s dluhy u dopravního podniku za přibližně 20 nezaplacených pokut a návaznou exekucí. Alan se, ač o něm byl informován, nezapojil do prvního Milostivého léta, jelikož neměl dost peněz na splacení původní částky. Svou situaci, ale řešit chtěl. Alanovi jsme tak zprostředkovali kontakt s dluhovými poradnami. Celým procesem jsme ho postupně provedli, společně jsme zavolali do dluhové poradny Člověka v tísni, pomohli jsme mu s přípravou na komunikaci, s tím jaké dokumenty k ní bude potřebovat. Již společně s dluhovou poradnou se Alanovi podařilo najít cestu, jak své dluhy začít splácet, což se v současnosti odehrává. Alana jsme se později snažili pomoci se zapojením do Milostivého léta 2, které pro něj bohužel opět bylo nedosažitelné kvůli nemožnosti splatit původní jistinu naráz. Alan ale za podpory rodiny své dluhy splácí a pracuje na tom mít příznivější start do dospělého života, který ho brzy čeká.

Mladí lidé se mohou snadno dostat do situací, pro jejichž řešení nemají sami dost informací a zdrojů. Zorientovat se v podpůrných službách je pro ně často pochopitelně náročné. Naší rolí je tak být pro ně určitým rozcestníkem, předat základní informace, pomoci jim zorientovat se v tématu, společně s nimi hledat řešení jejich problémů a v případě potřeby speciálního poradenství zprostředkovat kontakt s jinými organizacemi (dluhové poradny, ale i služby pracující s lidmi s poruchami příjmu potravy nebo odborná terapeutická pracoviště). Zároveň jsme mladým lidem oporou v celém procesu řešení jejich problémů a obtíží a dále je motivujeme v jejich úsilí.

Další příběhy najdete v záložce Co děláme -> Příběhy klientů

Příběhy našich klientů
Přesunout se na začátek