Publikace inovace v práci s ohroženými dětmi a rodinami ke stažení
Publikace - inovace v práci s ohroženými dětmi

Přispěli jsme do publikace Inovace v práci s ohroženými dětmi a rodinami. Je nám ctí sdílet své know how a nápady pro posouvání práce s mládeží na základě jejích potřeb a výzev dneška. Publikaci můžete stáhnout v elektronické verzi zde pravonadetstvi.cz

Publikace vznikla v rámci tříletého projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí. Hlavním cílem celého projektu byla podpora výkonu sociálně-právní ochrany dětí na všech úrovních a další zkvalitnění a zefektivnění práce všech zapojených účastníků. Projekt by měl přispět k tomu, aby se nadále snižoval počet dětí, které musí svoji rodinu opustit a aby pro děti, které se dostávají do systému náhradní péče, byla zajištěna co nejkvalitnější individuální péče.

Vedoucí Beztíže Tomáš Klumpar byl přizván do projektu jako odborník Děti a mládež s rizikovými projevy v chování. Společně se sociálním pracovníkem Jiřím Horákem z YMCA Praha, docentkou a vedoucí Katedry křesťanské výchovy Petrou Potměšilovou a krajským síťařem projektu pro Moravskoslezský kraj Jiřím Dvořákem vystoupili 14. prosince 2018 s prezentací (Ne)Zlobíme, voláme o pomoc!

Publikace inovace v práci s ohroženými dětmi a rodinami ke stažení
Přesunout se na začátek