Stojíme za Ukrajinou

Občané Ukrajiny, včetně rodin a dětí, se z hodiny na hodinu ocitli v krizové situaci bojující o své životy. Alespoň na dálku jim posíláme podporu a nabízíme pomocnou ruku.

Stojíme za Ukrajinou.

Stojíme za Ukrajinou
Přesunout se na začátek