Účast na evropském projektu Magic Wand
Účast na evropském projektu - Magic Wand - 2

Pracovnice Beztíže Hanka Janatová se účastní prvního výjezdu v rámci projektu Magic Wand. Jde o spolupráci 5 organizací z Evropy (Slovinsko, Portugalsko, Holandsko, Chorvatsko a ČR) a výstupem bude příručka pro terénní pracovníky s mládeží v Evropě. V rámci projektu navštívíme jednotlivé státy. První setkání proběhlo 27. do 29. 3. v Amsterdamu, místem pro práci i ubytování byla tradiční plachetnice. Další setkání a tréninky budou probíhat do září 2020.

Zaštiťující organizací pro české zástupce je ČAS (Česká asociace streetwork). S projektem jako takovým oslovila evropské země slovinská organizace Zavod BOB. Čechy zastupují lidé z Beztíže, z plzeňské organizace Ponton a brněnského Likusáku.

Účast na evropském projektu Magic Wand
Přesunout se na začátek