V druhé vlně koronaviru
Streetwork Beztíže - žižkov

Beztíže, specializované oddělení DDM Praha 3 – Ulita, se již v průběhu léta pečlivě připravovala na variantu, že se budou opakovat jarní vládní opatření spojená s koronavirem. Omezování volného pohybu, zákaz shromažďování, zavírání škol a dalších zařízení pro děti a mládež.

“Mladí lidé už věděli, jak se chovat, a vzniklá situace tak pro ně naštěstí nebyla úplně nová. Oba naše nízkoprahové kluby a všechny tři terénní služby zůstaly díky příznivějším vládním opatřením i nadále otevřeny. Museli jsme pouze omezit počet osob, kterým jsme se mohli věnovat,” říká Tomáš Klumpar, vedoucí Beztíže. Děti a mládež, které docházejí do klubu nebo se setkávají s pracovníky Beztíže venku, si mohou zdarma vzít roušku a také čistící gel na ruce. Pracovníci s nimi probírají hygienické zásady a předávají aktuální informace o nových opatřeních.

Beztíže covid 2020 Beztíže covid 2020 - 2

Kluby Beztíže opět pomáhají se vzděláváním. Kvůli zavřeným školám a nulovým zkušenostem s distanční výukou se mnoha dětem výrazně zhoršil prospěch. Pracovníci Beztíže se v říjnu a listopadu dlouhodobě věnovali 10 dětem a učili se s nimi desítky hodin. Děti, které nemají přístup k počítači a od školy jsou kvůli tomu úplně odříznuté, mají možnost k distanční výuce využít technické vybavení v klubech.

Velká část dětí a mládeže se během pandemie opět přesunula do online světa. Beztíže pro ně připravuje zajímavé kvízy, preventivní příspěvky a pracovníci s nimi řeší i bezpečí na internetu a izolaci od vrstevníků. Během druhé vlny jsme přidali 1258 příspěvků a oslovili 3899 lidí. Stejně jako na jaře nikdo nevěděl, jak dlouho budou omezující opatření platit, a mnoho mladých lidí z toho bylo ve stresu, služby Beztíže se proto zaměřovaly také na zmírňování napětí a poskytovaly psychickou podporu.

Beztíže covid 2020 - 3

Začátkem prosince se omezení začala postupně uvolňovat, a díky tomu se kluby Beztíže mohly otevřít pro více návštěvníků. Zvláště v zimních měsících a za současného omezení obchodních center jsou totiž pro mnoho mladých lidí jediným místem, kde se mohou scházet a trávit svůj volný čas. Pandemická situace zůstává nicméně i přes drobné zlepšení kritická, plánujeme proto nadále pokračovat v maximální podpoře mládeže v nejvíce zasažených oblastech života a zároveň jsme připraveni flexibilně reagovat na další vývoj krize. Stejně tak navážeme i v intenzivní práci na sociálních sítích, které mohou alespoň částečně nahrazovat sociální kontakt a mají pro mladé lidi v současnosti zásadní význam.

V druhé vlně koronaviru
Přesunout se na začátek