Hledáme kolegu/kolegyni do NZDM a terénu
Hledáme kolegu/kolegyni do terénu Beztíže

Vypisujeme výběrové řízení na pracovní pozici:

Kontaktní pracovník/ice v NZDM Klub Beztíže (Na Balkáně 2866/17a, Praha 3) a terénním programu Streetwork Beztíže – Žižkov, na 0,75 úvazku (kombinace obou služeb)

Pracujeme na rozhraní sociální práce, sociální pedagogiky, poradenství a prevence. Podstatou naší profese je odborná kontaktní práce s klienty/kami a poskytování služeb jako je informační servis, krizová intervence, poradenství, doprovod či motivační rozhovor. Klientům a klientkám nabízíme možnost seberealizace, podporu ve zvládání každodenních i velmi obtížných životních situacích, využívání volnočasového vybavení, kontakt s vrstevnickou skupinou, s pracovníky a pracovnicemi. Aktivně spolupracujeme s dalšími nízkoprahovými kluby, pořádáme řadu aktivit nad rámec sociální služby (preventivní výjezdové akce, workshopy, motivační akce atd.).

Tato pozice vyžaduje zkušenosti, osobní zralost a nasazení pro práci s rizikovými skupinami dětí a mládeže.

Náplň práce:

 • kontaktní práce s klienty na klubu či v terénu (ulicích a parcích), sociální a sociálně-pedagogická práce
 • podíl na týmových projektech a úkolech (metodika, výjezdové akce, volnočasové akce atp.)
 • účast na vzdělávání a týmových setkáních (kurzy, supervize, intervize, exkurze ad.)
 • smysluplnou a dynamickou práci v profesionálním prostředí
 • sdílení odborného know how, vzdělávání a návazné projekty
 • tarifní platové ohodnocení s možnými odměnami

Požadujeme:

 • spolehlivost a zodpovědnost
 • zkušenosti, dovednosti a motivaci pro práci s rizikovou mládeží a ohroženými sociálními skupinami
 • dobré komunikační schopnosti
 • vzdělání požadované zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (možnost doplnit v průběhu)
 • schopnost týmové i samostatné práce
 • trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost pro práci s dětmi
 • časovou dispozici pro 3 až 4 odpolední služby týdně
 • motivaci pro další vzdělávání a rozvoj
 • zájem a předpoklady pro dlouhodobou spolupráci

Uvítáme:

 • pracovní zkušenost z terénního programu či některého nízkoprahového klubu, z lektorování programů primární prevence
 • zkušenosti a chuť podílet se nových projektech
 • znalosti z oboru sociální práce, prevence, pedagogika, etopedie, romistika, psychologie, sociologie
 • pohybové, umělecké a další dovednosti atraktivní pro cílovou skupinu

Nabízíme:

 • smysluplnou a užitečnou práci v profesionálním prostředí
 • dynamickou práci se zajímavou cílovou skupinou
 • podíl na rozvoji Beztíže
 • sdílení odborného know how
 • možnost seberealizace a rozvoje
 • zajímavou životní zkušenost
 • tarifní platové ohodnocení s možnými odměnami

V případě zájmu zašlete výhradně na adresu grombirova@ulita.cz nejpozději do 28.10.2018:

 1. svůj životopis s přiloženou fotografií
 2. stručný motivační dopis
 3. telefonní kontakt
 4. email označte v řádku Předmět slovy “Výběrové řízení“

Výběrové řízení proběhne 6.11.2018 v dopoledních hodinách.

Kontaktní osoba: Bc. Klára Grombířová, DiS.

telefon: 770 141 571

Hledáme kolegu/kolegyni do NZDM a terénu
Přesunout se na začátek