Týden nízkoprahových klubů i v Beztíži.

Přednáška na téma Závislost mladých lidí na internetu a sociálních sítích.

V posledním zářijovém týdnu se veřejnosti otevře téměř stovka nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Náš Klub Beztíže se k nim připojuje. Společně chceme upozornit na význam nízkoprahových a terénních programů pracujících s teenagery. Akce se koná v rámci Týdne nízkoprahových klubů, který pořádá Česká asociace streetwork – letos již podvanácté.

V týdnu od 24. do 30. září mohou lidé navštívit nízkoprahové kluby po celém Česku. Ty otevřou své dveře veřejnosti, aby ji seznámily se svou prací a zároveň vyvrátily mýty, které se s nízkoprahovými službami pojí. Beztíže se již tradičně k celorepublikové kampani připojí a připraví pro veřejnost vlastní program. Návštěvníci se mohou těšit na přednášku Závislost mladých lidí na internetu a sociálních sítích od Mgr. Michaely Štáfkové, MBA, vedoucí Adiktologické dorostové ambulance v Kladně, a to v pondělí 24.9. od 17:00 v prostorách Klubu Beztíže (Na Balkáně 2866/17a).

„Zlomená srdce, pocity křivdy, rozvod rodičů, zaviněné průšvihy, šikana ve škole, pocity osamění, nejistota při hledání povolání, zjištění závislosti na něčem nebo někom – zvládnout takové momenty je obtížné pro každého člověka v jakémkoliv věku. Zpravidla pomáhá se s nimi někomu svěřit. Jenže co když je člověku čtrnáct, šestnáct let, ve škole důvěryhodnou autoritu nevidí a vlastní rodiče se mu jeví jako ty nejodcizenější bytosti na světě? Právě v takových chvílích pomáhají nízkoprahové kluby,” uvádí Martina Zikmundová, ředitelka České asociace streetwork.

„Týden nízkoprahových klubů má především snížit prahy mezi kluby a veřejností. Soustředění těchto akcí do jednoho týdne a využití velkého počtu klubů v republice nám umožní upozornit na jejich práci a význam. Veřejnost si je například velmi často zaměňuje s domy dětí a mládeže nebo volnočasovými kroužky. Přitom jde o registrovanou sociální službu poskytující teenagerům odbornou pomoc v situacích, kdy škola nebo rodina z různých důvodů nefungují,” uvádí Martina Zikmundová. „Riziko pádu se týká všech dětí,” dodává s tím, že díky akci se každý rok
s prací klubů seznámí spousta potenciálních klientů nebo jejich rodičů.

Pracovníci nízkoprahového klubu poskytují mladým lidem pomoc v obtížných životních situacích spojených s dospíváním. S teenagery nejčastěji řeší vztahy v rodině, ve škole nebo s vrstevníky, ale také experimenty s návykovými látkami či v sexualitě. U mladších dětí se pracovníci setkávají se školními neúspěchy nebo s problémy v rodině. Formou prevence pak usilují o to, aby mladí lidé obtížné situace zažívali v co nejmenší míře. V těchto službách působí přibližně 900 pracovníků. Podle České asociace streetwork by jich bylo potřeba minimálně jednou tolik. Dětí se v problémech ročně ocitá několik desítek tisíc.

Bližší informace k programu Klubu Beztíže, specializovaného oddělení DDM Ulita, v rámci Týdne nízkoprahových klubů najdete na facebooku. Přehled zapojených zařízení a všech plánovaných akcí v rámci Týdne nízkoprahových klubů najdete na www.streetwork.cz.

Týden nízkoprahu Beztíže

Česká asociace streetwork sdružuje nízkoprahové sociální služby, mezi nimi Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Terénní programy pro děti a mládež, služby poskytují poradenství a pomoc
v nepříznivé sociální situaci dětem a mladým lidem ve věku 6-26 let. Více na www.streetwork.cz.

Týden nízkoprahových klubů i v Beztíži.
Přesunout se na začátek