Novinky z Beztíže (leden – duben 2020)
Náhledový obrázek infolist (leden-duben 2020)

Přinášíme souhrn činností a aktivit, kterým jsme se v Beztíži věnovali za uplynulé období. PDF stahujte zde. 

LEDEN – DUBEN 2020

Beztíže, specializované oddělení Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, oslavila v únoru své již 19. narozeniny.

Na zábavně-motivační akci v sále DDM vystoupila řada mladých lidí z našich služeb a některé z nich přišli podpořit i jejich učitelé. Během odpoledne bylo k dispozici množství dalších aktivit a workshopů, na akci dorazilo více než 300 lidí z řad mládeže i veřejnosti.

Spolu s našimi kolegy z DDM Praha 3 – Ulita jsme v rámci projektu 7 statečných pokračovali v optimalizaci pracovních procesů a vnitřního fungování organizace. Jedním z vytyčených cílů je i prohlubování inkluzivní činnosti DDM, o tom více v sekci Klub Beztíže. V lednu jsme také bilancovali uplynulý rok a vytvářeli rozvojové cíle pro rok 2020, klademe důraz na konstruktivní reflexi naší práce a posilování atraktivity našich služeb pro cílovou skupinu.

BEZTÍŽE V ČASECH PANDEMIE

Během března jsme postupně přizpůsobovali služby pandemii koronaviru, poskytovali jsme informace o vládních opatřeních a zaměřovali se na prevenci v oblasti hygieny. 18. března jsme pak dle nařízení vlády pozastavili nízkoprahové kluby a omezili jsme i činnost terénních programů, jejichž poskytování nemělo vzhledem k omezenému pohybu osob prakticky žádný význam.

Zaměřili jsme se proto na práci na sociálních sítích. Naše služby byly k dispozici online všechny všední dny, poskytovali jsme informace ohledně pandemie, pravidelně jsme přidávali také zábavný a preventivní obsah. Vzhledem k uzavření škol a vynucenému “dálkovému” studiu, ke kterému zvláště mládež ze sociálně slabého prostředí těžko hledá motivaci, jsme se zaměřovali na podporu ve studiu. Sdíleli jsme výukové materiály a nabízeli individuální doučování. Zapojili jsme se také do projektu Učíme online. V neposlední řadě jsme mladým lidem poskytovali prostor k individuálním rozhovorům, k řešení osobních témat a sdílení vlastních pocitů a obav. To považujeme zejména v době současné sociální nejistoty za jeden z našich hlavních úkolů.

Vzhledem k omezení naší činnosti jsme nabídli pomoc ostatním sociálním službám. V Pečovatelském centru Prahy 7 vypomáhají naši pracovníci s koordinací služeb pro seniory, působíme v organizaci Naděje pracující s lidmi bez domova nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči SOS Dětské vesničky – Sluníčko Praha. Současně s uvolňováním vládních opatření se chystáme naše služby během května znovu obnovit.

KLUB BEZTÍŽE NA ŽIŽKOVĚ

Mládež z odlišných sociálních prostředí vyrůstá často izolovaně a nedostatek vzájemného kontaktu vytváří postupně těžko překonatelné bariéry. Propojování různých sociálních skupin pomáhá bariéry narušovat, překonávat zažité předsudky a  usnadňuje jejich soužití.

V rámci prohlubování inkluzivní činnosti DDM jsme spolu s lektory uspořádali virtuální realitu a sportovní odpoledne s Ulitou, na kterém se potkali návštěvníci volnočasových kroužků a mládež z nízkoprahového klubu. Spolupodíleli jsme se také na celorepublikové akci Noc DDM. Inkluzivní potenciál DDM, plynoucí ze specifické blízkosti pedagogických a sociálních služeb, nadále rozvíjíme. U řady mladých lidí se setkáváme s hudebním nadáním, které nemají ve svém přirozeném prostředí možnost dostatečně rozvíjet. Zaměřovali jsme se proto na podporu jejich talentů. Zájemci k tvorbě využili hudebního vybavení a načerpali inspiraci na elektronickém workshopu s DJkou Mary C z Českého rozhlasu. Někteří dlouhodobě využívající naší podpory pak dostali příležitost veřejně vystoupit i na 19. narozeninách Beztíže

KLUB BEZTÍŽE² v Nuslích

Mezi nejoblíbenější stravu mládeže patří chipsy a energetické nápoje, pro její velkou část je také typický nedostatek pohybu. Ten si někteří “kompenzují” dodržováním přísných diet, které ale postrádají logický základ a mohou být pro zdraví závažnou hrozbou.

Tématu zdravého životního stylu jsme věnovali tematický měsíc Jak si (NE)ubližovat. Diskutovali jsme o podobě vyváženého jídelníčku, varovali jsme před nefundovanými dietami a motivovali mladé lidi ke zdravé aktivitě. Stále živým tématem je sex a sexualita. Setkáváme se s tím, že mnozí mají v této otázce nedostatečné informace nebo zkreslené představy. Věnovali jsme se proto sexuální výchově, informovali o rizikovosti nechráněného pohlavního styku a  vysvětlovali jsme správné užívání ochranných pomůcek. Mládeži jsme také poskytovali bezpečný prostor pro sdílení vlastních intimních témat.

TERÉNNÍ PROGRAMY BEZTÍŽE

K efektivní práci s mládeží považujeme za nezbytnou úzkou spolupráci se školami a školskými zařízeními v našich lokalitách. V rámci našich terénních programů na Praze 2, 3 a 10 jsme pokračovali v jejím prohlubování, prezentovali jsme naše služby v Domově mládeže Neklanova a na SOŠ U Krbu, nabízeli jsme preventivní programy a využívali jsme škol k informování o našich aktivitách. I v zimě trávili mladí lidé díky teplejšímu počasí hodně času venku. Často jsme se setkávali s konzumací návykových látek, zejména alkoholu a marihuany, a to i u dětí mladších 12 let. Užívání těchto drog je mládeží považováno za normální a běžnou součást života, čemuž napomáhá i téměř nekritický přístup naší společnosti. V této oblasti jsme se proto věnovali osvětě o účincích omamných látek a rizicích jejich užívání. K tomu jsme využívali i preventivní letáky věnované alkoholu, marihuaně a extázi, které jsme připřavili.

Mládež jsme také podporovali ve snahách konzumaci omezit a motivovali je k smysluplnějším volnočasovým alternativám. Také jsme nabídli množství preventivních aktivit. Vedle zábavně-motivační oslavy 19.  narozenin Beztíže jsme vyrazili na Lasergame, pro zúčastněné to byl nevšední zážitek, jehož přirozenou součástí byla i týmová spolupráce a  dodržování pravidel fair-play. V rámci pravidelných aktivit jsme obnovili spolupráci s klubem USK Praha na další sezoně basketbalových tréninků zdarma a s centrem pro nový cirkus Cirqueon jsme naplánovali sérii cirkusových workshopů. Po odeznění současné krize oba projekty neprodleně obnovíme a  umožníme tak dětem a mládeži po dlouhé karanténě dostatečné volnočasové a kreativní vyžití.

Novinky z Beztíže (leden – duben 2020)
Přesunout se na začátek