Pomáháme v době koronaviru
Pomáháme v době covidu - senioři

Pracovníci Beztíže v této těžké době pomáhají, co jim síly stačí. Neváhají nabídnout pomoc i ostatním sociálním službám.

Navštěvují Pečovatelské centrum Prahy 7   vypomáhají s koordinací pečovatelských služeb, které jsou v této době pod velkým tlakem, také nakupují a dělají další drobnou pomoc. Část našich pracovníků se zaučuje na „koordinátora do zálohy“

Další místo, kde pracovníci Beztíže pomáhají, je pražská pobočka organizace Naděje, pobočka Praha  – práce s lidmi bez přístřeší. V rámci nouzových opatření vypomáhají se sociální prací v Hotelu Harfa, který MHMP pronajal za účelem podpory lidí z nejohroženějších cílových skupin.

Jedna naše pracovnice také vypomáhá v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Sluníčko – SOS vesničky v Praze – Lahovicích, kde se starají o děti v ohrožení.

Další organizací, kde jsem nabídli naši pomoc je BONA o.p.s  ,která poskytujeme odbornou pomoc a podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním.

Kromě toho jsme stále v kontaktu s naší cílovou skupinou online v rámci prevence, průběžně informujeme o aktuálním dění, vysvětlujeme, podporujeme děti a mladé lidi ve zvládání opatření spojených s karanténou, podporujeme v samostatném vzdělávání a připravujeme jim různé kvízy a soutěže.

 

Pomáháme v době koronaviru
Přesunout se na začátek