Sousedské setkání a přednáška na téma sociální bubliny
Leták - sousedské setkání

Zveme vás na interaktivní seminář a návaznou diskuzi o vzniku a fungování sociálních a kulturních rozdílů mezi skupinami obyvatel, která znesnadňuje oboustrannou výměnu informací. Účastníci se dozvědí hlavní teorie vzniku těchto skupin, možnosti změny, konkrétní příklady a následuje diskuze.

Přednášející Martin Dobeš se dlouhodobě věnuje inovacím ve vzdělávání. Pracoval jako metodik vzdělávacích projektů a lektor pro Národní vzdělávací fond, věnoval se spotřebitelskému vzdělávání a jeho novým trendům v Evropě a v současnosti pracuje pro Agenturu pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR jako konzultant pro strategie vzdělávání v místních akčních plánech. Věnuje se rovněž sociální a kulturní antropologii a médiím, k těmto tématům publikuje články a přednáší.

Akce proběhne v rámci Týdne nízkoprahových klubů, který pořádá Česká asociace Streetwork.

Sousedské setkání a přednáška na téma sociální bubliny
Přesunout se na začátek