Beztíže pracuje s rizikovou mládeží přímo v obchodních centrech
Streetwork Beztíže - obchodní domy

Obchodní centra už léta slouží jako místa setkávání mládeže. Proč tráví dnešní mládež svůj volný čas právě zde? Mezi hlavní důvody patří, že se jedná o strategické body, kde mladí lidé vždy někoho známého potkají nebo si tam snadno domluví sraz. Tyto prostory také nabízejí výborné zázemí, v létě je zde chlad a v zimě zase možnost se ohřát. Kromě toho lze ve většině OC využít bezplatnou wi-fi síť či nabíjení telefonu. Čím dál častěji se však setkáváme i s negativními aspekty tohoto fenoménu. V poslední době se v obchodních centrech po celé republice odehrálo několik incidentů mezi skupinami mladistvých a toto téma si zasloužilo i značnou mediální pozornost. Navíc problém násilí není jediný, centra také často slouží jako platformy pro distribuci návykových látek. V Beztíži proto považujeme práci s mládeží v obchodních centrech za klíčovou a v našich terénních programech na ni klademe důraz.

V čem vlastně práce terénního pracovníka spočívá a jaká jsou její specifika v prostředí obchodních center?

Cílovou skupinu služeb Beztíže (specializovaného oddělení DDM Praha 3 – Ulita) tvoří děti a mládež ve věku 6–26 let, které bydlí nebo se pohybují na území Prahy 2, 3 a 10, nacházejí se v obtížné životní situaci, projevují se patologickým chováním či pouze nevědí, jak trávit smysluplně volný čas, a jsou potenciálně ohrožené negativním vlivem svého okolí. Pracovníci s nimi řeší nejčastěji témata, která se týkají volného času, mezilidských vztahů, školy a záškoláctví, plánů do budoucna, ale také sexu, užívání návykových látek či násilného chování. Mladým lidem poskytují potřebné informace, asistenci v komunikaci s úřady, působí jako mediátoři v konfliktech, zaměřují se na prevenci rizikového chování a jsou pro ně také podporou v těžkých chvílích. Důležitým cílem je ale také osobnostní rozvoj jedinců, pracovníci je podporují v kreativitě, motivují je k rozvoji jejich talentů a umožňují jim se realizovat. K výbavě terénního pracovníka patří preventivní informativní letáky, volnočasové vybavení či harm-reduction materiál – filtry, kondomy, edukační materiály, „vajglovníky“ – který slouží ke snižování škodlivosti rizikového chování či k eliminaci jeho nežádoucích následků.

Práci v obchodním centru se dlouhodobě věnuje zejména Streetwork Beztíže – Žižkov. Dvoučlenný tým působí v lokalitě třikrát týdně v odpoledních hodinách a část služby vždy tráví také v OC Atrium Flora. Garantka služby Nikola Valdová k specifikům takové práce říká: “Práce uvnitř obchodního centra, rušného společenského prostoru, se od té klasické mírně liší. Mladistvým, se kterými se již známe, necháváme raději prostor, aby oslovili oni nás, ‘vyčkáváme’. Respektujeme jejich soukromí a možnost se rozhodnout, zda chtějí aktuálně službu využít, či nikoliv, nechceme je stigmatizovat. Zároveň ve vhodných příležitostech oslovujeme nové tváře a nabízíme naše služby. Monitorujeme dění, pro pracovníky je důležité mít přehled, jak to v obchodním centru funguje, jací lidé se tam pohybují, co dělají, které party se v něm vyskytují opakovaně apod. Pracujeme také s místem, jeho výběr je důležitý pro zdárný průběh kontaktu. Je potřeba mít dostatek soukromí pro rozhovor, nepřekážet nikomu v pohybu po obchodním centru, zároveň ale být vidět.

A jak je to s limity práce terénního pracovníka v obchodních centrech a co ji může komplikovat?

Jelikož jsou OC v soukromém vlastnictví, není v nich povolena distribuce propagačních materiálů, mezi které spadají i naše informativní letáky. Sociální pracovníci také neslouží jako security služba. Pokud se mládež chová v prostorách OC nevhodným způsobem, upozorňujeme ji na to, chování problematizujeme a diskutujeme o možných následcích, nikdy ale nemoralizujeme ani ji z prostor nevykazujeme. I proto se terénní pracovníci mohou dostat do konfliktu s veřejností, která má mnohdy dojem, že jsou za rizikovou mládež zodpovědní. Naše vztahy s klienty jsou nicméně založeny pouze na důvěře, spolupráce s námi je pro ně zcela dobrovolná a nijak se nám tedy nezodpovídají,” dodává Valdová.

Jako významný krok kupředu považuje Nikola Valdová navázání spolupráce s vedením Atria Flora. S ním za tímto účelem iniciovala schůzku, na které představila terénní službu a spolu s vedením diskutovali o možných podobách spolupráce a průběžného řešení problematiky rizikové mládeže v centru. V rámci dohody umožnilo vedení používání informačních letáků a za jeho finanční spoluúčasti uspořádal Streetwork Beztíže – Žižkov také zábavně-motivační akci Zažij Floru jinak, která proběhla ve venkovních prostorách OC. Více o akci se můžete dočíst například zde nebo zde. Fotografie z akce naleznete na webových stránkách Beztíže.
Díky zkušenostem s prací v obchodním centru byly pracovnice Streetworku Beztíže – Žižkov přizvány na mezioborové setkání v Olomouci pod názvem Obchodní centra: (ne)bezpečné trávení volného času dětí a mládeže?. Toho se vedle řady nízkoprahových služeb pro děti a mládež zúčastnili i zástupci OSPOD, PMS, PČR a OC Galerie Šantovka. Jeho cílem pak bylo reflektovat zhoršenou situaci, vyměnit zkušenosti z terénní práce v tomto specifickém prostředí a nastínit možnosti, jak s fenoménem dále pracovat. Jsme rádi, že je Beztíže považována za příklad dobré praxe, nadále se v této oblasti rozvíjíme a reagujeme na nové výzvy.

Beztíže pracuje s rizikovou mládeží přímo v obchodních centrech
Přesunout se na začátek