Léto v Beztíži

Letní měsíce v Beztíži byly vyplněné značným počtem workshopů, výletů a dalších volnočasových a rozvojových aktivit. S mladými lidmi jsme ale řešili i dluhy, duševní zdraví a náročné rodinné situace. Od září nově v rámci služeb nabízíme odbornou psychoterapeutickou podporu a s novým školním rokem jsme se opět ponořili do spolupráce se školami.

Co dělat v létě…

Mladí lidé, s nimiž v našich službách pracujeme, se často potýkají s nudou, která je obzvláště umocněna v čase prázdnin, kdy odpadne škola a kroužky. Proto v letních měsících každoročně připravujeme pestrý program a informujeme o tom, jak smysluplně trávit čas i mimo námi organizované aktivity. Letos v létě jsme například uspořádali pětidenní letní resocializační pobyt pro děti v péči OSPOD Prahy 10, participativně organizovaný výlet pod stany, piknik na Folimance, fotografické procházky, výlet do Mirakula, jednodenní výpravu na vodu, sportovní odpoledne a mnoho dalšího.

Prázdniny pro nás ale neznamenají jen volnočasové aktivity. Jsou také časem pomoci s hledáním práce, přípravou na reparáty a letos i maturitní zkoušky. Hojně jsme s mladými lidmi řešili i podporu v tématu duševního zdraví, edukaci v oblasti nelegálních návykových látek a otázky spojené s hledáním vlastní identity.

Podpora mladistvých z Ukrajiny

Nadále pokračujeme také v podpoře mladých lidí z Ukrajiny, s nimiž se setkávají zejména naši terénní pracovníci. Řeší s nimi hledání práce, duševní zdraví, smysluplné trávení volného času a v srpnu pro ně na Praze 10 uspořádali promítání. V komunikaci s ukrajinskou mládeží našim teréňákům v uplynulých měsících vypomáhala interkulturní pracovnice z ICP (Integrační centrum Praha) Karina, která se v našich službách primárně zaučovala v terénní práci s mladistvými, již teď může s ukrajinskou mládeží pod hlavičkou ICP vykonávat samostatn. Na podzim se u nás budou obdobně zaučovat další dva interkulturní pracovníci tentokrát z projektu České asociace streetwork podporovaného Unicefem.

Začátek školního roku

Září pro nás znamenalo návrat do škol. Na dvou z nich (ZŠ Solidarita na Praze 10 a ZŠ Resslova na Praze 2) nyní dolaďujeme podobu pravidelné přítomnosti našich terénních sociálních pracovníků jejich prostorách, tedy terénu na školách. Domlouváme ale i další formy spolupráce, mezi jinými podporu konkrétních mladých lidí formou case managementu.

V září jsme se také ve všech lokalitách, kde působíme, zapojili do festivalu Zažít město jinak. V rámci Týdne nízkoprahových klubů jsme spolu s DDM Praha 3 uspořádali přednášku o duševním zdraví a varovných signálech u dětí a mladistvých, která cílila zejména na rodiče, kterým podobná forma podpory často chybí.

Dluhy, exekuce a mladí lidé

Ačkoliv v minulosti došlo k legislativním změnám, které upravují za jakých podmínek a v jakém rozsahu mohou na mladistvé být uvaleny exekuce, mladým lidem se stále děje, že se na prahu dospělosti ocitají v exekučních řízeních pramenících z dluhů z dětství. To se stalo i Agátě, která se na nás na konci jara obrátila s tím, že jí přišel dopis o exekučním řízení na základě dluhu za nezaplacenou pokutu za jízdu na černo z doby, kdy jí bylo sedmnáct. Agáta si žádného dluhu nebyla vědomá a o exekučním řízení taky nic netušila. Naše pracovnice jí tak nejdřív pomohly se v celé situaci lépe zorientovat a záhy ji navázaly na dluhovou poradnu Člověka v tísni. Nakonec se ukázalo, že v exekučním řízení došlo k několika pochybením, na základě nichž nyní Agáta v zastoupení právníky z Člověka v tísni podala žádost o jeho zrušení. Na finální výsledek v současnosti stále čeká.

Agáta má teď velkou šanci, že exekuční řízení, v němž se ocitla, bude zrušeno. Je ale velmi nepravděpodobné, že by se tak stalo, kdyby Agáta neměla podporu sociálních služeb, které ji celým procesem provedly. Její příběh ukazuje, že exekuce mladistvých jsou v České republice stále strukturálním problémem, který může mít obrovský dopad na životy jednotlivých mladých lidí. Proto se je v této oblasti snažíme edukovat a připravujeme pro ně srozumitelné preventivní materiály. Ani to ale bez adekvátních strukturálních změn, jako je například přísnější dozor nad uvalovanými exekucemi a jejich oprávněností, nedokáže zabránit tomu, aby se mladí lidé dostávali do stejných situací jako Agáta.

Další činnost

V srpnu jsme se spolu s našimi kolegy z DDM Praha 3 vydali načerpat inspiraci v DDM v Aši a místním terénním programu. Nuselský klub jsme během léta celý nově vymalovali a v září jsme oslavili jeho 8. narozeniny. Na Praze 3 jsme v reakci na stížnosti sousedské komunity začali intenzivněji pracovat s mládeží trávící čas v Komenského náměstí. Na Praze 10 jsme se sešli s vedením security NC Eden a domlouvali podobu naší spolupráce, která bude mimo jiné zahrnovat školení pro jejich zaměstnance o tom, jak jednat s mladistvými.

Mladí o Beztíži

Jsem moc rád, že si tu můžu o takových věcech pokecat…“

Děkuji za to, že jsi tu pro mě byla a máš o mě zájem.

Léto v Beztíži
Přesunout se na začátek