Magic Wand opět v Lublani
Magic Wand Lublaň

Minulý týden v Lublani proběhlo 2. setkání v rámci projektu Magic Wand, do kterého nás přizvala Česká asociace streetwork. S projektem jako takovým přišla slovinská organizace ZavodBob a přizvala organizace z 5 zemí Evropy. Českou republiku zastupují 3 organizace, kromě DDM Praha 3 Ulita (Hana Janatová za oddělení Beztíže) ještě Ratolest Brno, z. s. a Ponton, z. s.

Výstupem projektu bude příručka terénní práce s mládeží, do které budou zařazené aktivity, které mohou streetworkeři při práci na ulici snadno použít. Již na minulém setkání se diskutovalo o odlišnostech práce s rizikovou i jinou mládeží v různých zemích. Byl vytvořen teoretický vhled do systému fungování podobných služeb v různých státech Evropy.

Během druhého setkání zapojené organizace prezentovali vybrané aktivity a diskutovalo se o tom, jak je lze upravit a použít pro různé organizace. V následujících měsících se budou tyto aktivity testovat v praxi. Na dalším setkání v březnu proběhne sdílení zkušeností.

 

Magic Wand opět v Lublani
Přesunout se na začátek