Novinky z Beztíže (červenec – září 2019)
Práce s rizikovou mládeží, spolupráce - Beztíže 2019

Přinášíme souhrn činností a aktivit, kterým jsme se v Beztíži věnovali za uplynulé čtvrtletí. PDF verzi stahujte zde.

V červenci jsme pro mládež v péči OSPOD Praha 10 uspořádali tradiční resocializační pobyt zaměřený na komunikaci, spolupráci a na poznání lidských smyslů i odhalení “šestého smyslu” jedinečného pro každého z účastníků.
Naše Kluby se zapojily do Týdne nízkoprahů České asociace streetwork. Veřejnost měla možnost nahlédnout do klubů a dozvědět se více o jejich funkci a poslání. Naše služby jsme prezentovali také na slavnostech Zažít město jinak na Praze 2, 3 i 10.
Zúčastnili jsme se Fóra terénní práce v Kolíně a proběhlo také pracovní setkání s ostatními zaměstnanci z různých oddělení DDM Praha 3 – Ulita ve Žloukovicích, kde jsme sdíleli své zkušenosti a sbírali inspiraci pro naši práci.
Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo 2 odborné publikace, na kterých se podílel i vedoucí Beztíže Tomáš Klumpar. První definuje metody práce preventivních služeb pro rodiny s dětmi, druhá se zaměřuje na inovaci v práci s ohroženými dětmi a rodinami.
Průběžně informujeme a vysvětlujeme naší činnost široké veřejnosti např. prostřednictvím radničních novin, kde jsme v posledním čtvrtletí publikovali 3 články. Naši práci pravidelně prezentujeme i na sociálních sítích. Záleží nám na šíření povědomí o jejím smyslu, chceme být zároveň hlasem ohrožené mládeže, zprostředkovat veřejnosti její obavy, ale i přání a sny.

Trendy v Beztíži

Velkým tématem posledního čtvrtletí bylo trávení volného času o prázdninách. Mládež ze slabšího sociálního prostředí často zůstává v Praze a vzhledem k velkému množství volného času a nedostatku příležitostí zažívá nudu. Ta snadno vede k rizikovým způsobům zábavy. Nabízeli jsme proto dětem a mládeži alternativy, pořádali pro ně různorodé aktivity a trávili s nimi volný čas smysluplným způsobem. Jedním z důsledků nudy bylo i časté experimentování s návykovými látkami, především s marihuanou a alkoholem. Tuto problematiku jsme s mládeží reflektovali a upozorňovali na rizika spojená s konzumací. Využívali jsme i harm-reduction materiál, jako například uhlíkové filtry snižující škodlivost kouření.

Klub Beztíže na Žižkově

Tématem posledních měsíců byl vztah rizikové mládeže a veřejnosti. Ten je často nabouráván vzájemnou nedůvěrou a nepochopením, ze kterého pramení množství zbytečných konfliktů. Zaměřili jsme se proto na sbližování obou sociálních skupin, s mládeží z klubu jsme uspořádali velký úklid jeho okolí, na téma sousedských vztahů proběhl klubový parlament a zorganizovali jsme také setkání se sousedy. K tématu se vázal i workshop Sociální bubliny pod vedením Martina Dobeše z Úřadu vlády ČR, na kterém jsme se věnovali fungování sociálních a kulturních rozdílů mezi skupinami obyvatel a možnostem jejich odbourávání.
Podporovali jsme také mladé lidi v jejich talentech. S jedním klientem jsme spolupracovali na přípravě výstavy jeho vlastních fotografií, účastník rapových workshopů vystoupil na akci Zažít město jinak. Možnost představit svůj talent veřejnosti je pro mládež velkou příležitostí a motivací k dalšímu rozvoji.

Klub Beztíže2 v Nuslích

Velká část naší mládeže dovršuje 15 let věku a začíná pomalu řešit, jak se stát finančně nezávislejší. Často nevědí, jak brigádu získat a co je potřeba si ohlídat. Mohou se tak snadno stát terčem pochybných nabídek. Na toto téma jsme se zaměřili v tematickém měsíci Jak vydělat love. Věnovali jsme se nácviku tvorby životopisu i náležitostem pracovních smluv a ukazovali cesty, jak nalézt tu pravou brigádu.
V září jsme v parku Folimanka oslavili 4. narozeniny klubu. Probíhal cirkusový a graffiti workshop, do kterých se vedle naší mládeže zapojila i veřejnost. Díky společně strávenému času se dařilo tyto jinak oddělené skupiny propojovat a riziková mládež se tak mohla cítit jako součást místní komunity.

Streetwork Beztíže – Praha 2

V poslední době jsme se setkávali se spory ve skupinách mladistvých, které nejednou končily agresí, zdravotní újmou, policejním výslechem či hrozbu ústavní výchovy. S dotyčnými jsme o situacích diskutovali, upozorňovali je na důsledky takového jednání a nabízeli jiné možnosti řešení. K tomu nám pomáhaly i pokračující basketbalové tréninky na Folimance, které pořádáme ve spolupráci s MČ Praha 2 a USK Praha. Ty jsou ideálním prostředím k posilování vzájemného respektu a férovému řešení konfliktů mezi mládeží.
Většina škol se v rámci výuky zaměřuje i na prevenci rizikového chování. Jejich působnost je ale omezena hranicemi školy, naším cílem je v této práci pokračovat i v místech, kde mládež tráví svůj volný čas. Oslovili jsme proto několik škol v naší lokalitě a například se SPŠ Dopravní v Moravské řešíme podobu dlouhodobější spolupráce v této oblasti.

Streetwork Beztíže – Praha 3

Hodně času jsme věnovali práci v obchodním centru Flora. To o prázdninách ožilo, monitorovali jsme dění a navazovali kontakty s novými skupinami mladistvých. Vedle témat, jako jsou problémy ve škole či konzumace alkoholu, jsme se nově setkávali i s konzumací a distribucí pervitinu. Na tuto problematiku jsme upozornili Policii ČR a navázali jsme spolupráci s terénní službou Drop-in, která pomáhá lidem se závislostí. Pervitin vnímáme jako velkou sociální hrozbu a považujeme za důležité s ním aktivně bojovat.
Na konci srpna jsme spolu s Klubem Beztíže uspořádali preventivní akci Graffiti Chill. Účastníci si vyzkoušeli vlastní tvorbu pod vedením zkušeného lektora, dozvěděli se také o rizicích nelegálního sprejování či základech bezpečnosti.

Streetwork Beztíže – Praha 10

V poslední době jsme se v terénu vedle naší cílové skupiny setkávali i s jinými ohroženými skupinami, jako jsou lidé bez domova či uživatelé tvrdých drog. Ty se nezřídka pohybují ve stejném prostředí jako mládež a můžou na ni mít negativní vliv, navíc například odhozené injekční stříkačky představují značné zdravotní riziko. Navázali jsme proto spolupráci s organizacemi Armáda spásy a Progressiv, které se na bezdomovectví a drogovou závislost zaměřují, abychom zkoordinovali naši činnost a zefektivnili tak pomoc všem ohroženým skupinám.
Během srpna jsme před ubytovnou Nad Slávií uspořádali Skejtové odpoledne. Spolu s dětmi jsme uklidili skatepark, děti měly možnost vyzkoušet si jízdu na skateboardu, koloběžce či kolečkových bruslích. Poskytli jsme jim tak příležitost naučit se něčemu novému a objevit jiné způsoby zábavy.

Novinky z Beztíže (červenec – září 2019)
Přesunout se na začátek