Novinky z Beztíže (květen – září 2021)
Pomocná práce v klubu - Beztíže

V posledním období toho Beztíže zažila opravdu hodně! Co například? Na dětském hřišti u Vinohradské vodárny jsme uspořádali tradiční zábavně-motivační Letní party. Přes 200 mladých lidí z různého sociálního prostředí zažilo společně s širokou veřejností nevšední odpoledne. Jeho součástí byl parkour, rozvoj dovedností na cirkusovém workshopu a další atraktivní program pro nejmenší i mladistvé. O prázdninách jsme se do brněnského Muzea romské kultury vydali objevovat romské tradice a historii, což byl pro romské i neromské účastníky silný zážitek důležitý pro formování vlastní identity a postojů k odlišným kulturám. Na konci srpna jsme s dětmi v péči Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále OSPOD) Prahy 10 vyjeli na týdenní Resocializační pobyt do turistické základny Buben. Program a aktivity podporovaly zdravé sociální chování jednotlivců a kladný přístup k sobě samým i druhým.

V rámci projektu České asociace streetwork Společně a odborně jsme dále intenzivně pracovali na metodice efektivní evaluace našich služeb. V září jsme se již tradičně zúčastnili sousedských slavností Zažít město jinak, v rámci kterých jsme ve 3 lokalitách informovali veřejnost o sociálních službách a našem preventivním působení.

Trendy v Beztíži

U mnoha mladých lidí se setkáváme s velkými mezerami v otázkách sexu a sexuality. Kvalitní sexuální výchova na škole je výjimkou a mládež má často velmi zkreslené představy. Důsledky jsou nicméně závažné, ať už se jedná o nechtěné těhotenství, disfunkční sexuální život nebo stereotypní chování vůči ženám a odlišným skupinám. Napříč službami jsme se proto věnovali osvětě, diskutovali jsme o zásadách bezpečného sexu, zdravém partnerském životě a vyvraceli mýty spojené se sexualitou a genderem. Ve spolupráci s organizací Konsent jsme připravili 2 přednášky Když to nechce, tak to nechce věnované násilí a respektu v sexuálním životě.

Pandemie a související kritická situace řady žáků ohledně prospěchu, ale i duševního zdraví vyzdvihla potřebu spolupráce sociálních služeb, škol a dalších institucí pracujících s mládeží. Školy v lokalitě se na nás nadále obracely o pomoc s doučováním, prezentovali jsme na nich naše služby, připravovali preventivní programy, adaptační kurzy pro nové žáky a pro mládež z Diagnostického ústavu na Praze 2 jsme připravili parkourový workshop. Cílem spolupráce je rozšířit povědomí o našich službách mezi veškerou mládež a nabídnout podporu všem potřebným – i těm, se kterými se mimo prostředí škol nepotkáme.

Klub Beztíže

V posledním období byl velký zájem o hudební tvorbu. Řada dětí má hudební talent, nikdy ale nedostaly příležitost ho rozvíjet, nemají doma podporu nebo jsou pro jejich rodiny kroužky finančně nedostupné. Díky hudebnímu vybavení klubu mohli návštěvníci pravidelně cvičit, zájemcům jsme také umožnili využít zkušebnu, kde rozvíjeli rytmickou spolupráci a kde také začaly vznikat nové hudební projekty.

U mládeže nepracujeme vždy jen se znevýhodněním sociálním. Pro dlouholetého návštěvníka klubu bylo hledání práce vzhledem k invaliditě 3. stupně velmi komplikované. Společně jsme se obrátili na organizaci Fosa o. p. s. věnující se osobám se sníženou schopností uplatnit se na běžném trhu práce. Dotyčný se s ní dohodl na dlouhodobé spolupráci a zvýšil tak svoje šance na pracovní uplatnění v dospělém životě a naplnění svých snů a přání.

Klub Beztíže²

V uplynulém období jsme se ve větší míře soustředili na ekologická témata, která jsou velké části mladých lidí zcela neznámá. Diskutovali jsme o třídění odpadu, recyklaci a ohledu k životnímu prostředí. Za naší podpory vytvořili návštěvníci klubu dřevěné ptačí krmítko, které jsme společně zavěsili do parku na Folimance. Účastníci získali možnost aktivně se zapojit do přetváření veřejného prostoru a posílit vztah ke svému okolí.

V září jsme v parku Folimanka oslavili naše již 6. narozeniny, na jejichž přípravě se aktivně podíleli samotní návštěvníci klubu. Součástí byl graffiti a thaiboxový workshop a samozřejmě společné krájení dortu. Akce byla otevřena také pro širokou veřejnost, kterou jsme informovali o naší činnosti a poslání.

Streetwork Beztíže

V posledním období jsme pracovali s řadou závažných témat. Dívku bojující se závislostí na drogách jsme doprovodili do organizace Dům světla, kde je možné se nechat vyšetřit zdarma na výskyt viru HIV, a do organizace Sananim, která poskytuje podporu lidem závislým na drogách.

Dlouhodobě jsme spolupracovali také s nezletilými rodiči, jejichž dítě je v přechodné pěstounské péči. Podporovali jsme je ve splnění nutných podmínek k získání dítěte, v komunikaci s OSPOD a doprovodili jsme je také k soudu týkajícímu se budoucích pěstounů.

Jedna z dívek se nám svěřila se sexuálním zneužíváním v rodině, podpořili jsme ji v aktivním řešení a společně jsme případ ohlásili na Policii ČR. Ta se situací začala ihned zabývat a ve spolupráci s OSPOD poskytla dotyčné potřebnou ochranu.

Nedávné výzkumy ukázaly, že vyrůstání v chudobě snižuje inteligenci a další schopnosti nutné k uplatnění ve společnosti. V rámci naší práce se proto zaměřujeme na sociální rozvoj a prevenci upadnutí do dluhové pasti a dlouhodobé chudoby. Poskytovali jsme pomoc s hledáním práce či sepsáním životopisu, podporovali jsme mladé lidi v obtížných situacích s dluhy a exekucemi a řešili s nimi jejich neuspokojivou situaci s bydlením.

Mládež o Beztíži

„Jsem rád, že na klubu máme jasná pravidla. Dobře nám to tady pak funguje.”

“Jste fajn a jsem ráda, že lidi jako vy tu jsou a pomáhají ostatním. Mám vás ráda.”

“Hodně jste mi pomohli a podporovali mě v mých rozhodnutích. Když mi bylo nejhůř, dokázali jste mi zlepšit náladu. Jsem rád, že mám tu čest vás potkávat. Kolikrát si říkám, zda bych to bez vaší podpory zvládl. Moc díky.”

Novinky z Beztíže (květen – září 2021)
Přesunout se na začátek