Preventivní program Beztíže v roce 2022

Beztíže, specializované oddělení DDM Praha 3 – Ulita, se zaměřuje na preventivní aktivity pro mladé lidi v podobě workshopů, besed, přednášek s profesionálními lektory… Věříme totiž, že předávání důležitých informací pro cílovou skupinu je možné a efektivní skrze zábavnou, interaktivní formu. Workshopy zpravidla probíhají na nízkoprahových klubech na Žižkově či v Nuslích, s pomocí kontaktních pracovníků zde umíme vytvořit bezpečné prostředí pro diskusi a dotazy. 

V první polovině roku 2022 jsme uspořádali: 

  • Povídání o hulení s Progressive o.p.s. – Účastníci tu získali informace o marihuaně a jejích účincích, závislosti, dopadech dlouhodobého užívání a legislativě. Získali důležité rady k tomu, jak (si) pomoci při intoxikaci, jak zmírnit rozvoj duševních chorob či kdy je potřeba vyhledat lékařskou pomoci.
Debata s Progressive
  • Workshop o genderu a sexuální orientaci s Mezipatry – Zde se skrze hry, rozličné aktivity a video ukázky otevřelo účastníkům téma genderu a s ním spojenými stereotypy, homofobií. Bavili jsme se o coming outu a individuálních odlišnostech.
Beseda s Mezipatry
  • Beseda s Romea o.p.s. – Jednalo se o motivační besedu, kde účastníci mohli získat důležité informace ke vzdělávání, stipendiím atd. Účastníci se dále mohli setkat s pozitivními vzory z komunity a vyslechnout si jejich příběhy. Dále jsem diskutovali obraz Romů v médiích, fake news, hoaxy a dostali tipy, kde si hledat pravdivé informace on-line. 
  • Graffiti jam – Zde účastníci získali informace o graffiti z pohledu legislativy, především o trestní odpovědnosti v případě jejich vytvoření na nelegální ploše. V návaznosti na to si účastníci vyzkoušeli sprejování na legální zdi pod dohledem profesionálního instruktora.
Graffiti jam na Praze 10
  • Macramé workshop – V rámci tohoto workshopu si účastníci cvičili svou kreativitu a trpělivost. Inspirovali se, jak mohou trávit svůj volný čas.
Macramé workshop
  • Narozeninová a letní party – Na našich zábavně-motivačních akcích se účastníci setkávají s veřejností a zejm. se svými pozitivními vzory, kteří je inspirují. Navštíví zde volnočasové workshopy jako např. parkour, moderní cirkus, kadeřnický, tetovací workshop aj. 
Letní party u vodárny
Preventivní program Beztíže v roce 2022
Přesunout se na začátek