Psali jsme metodiku pro MPSV
Psali jsme metodiku pro MPSV

Právě končí tříletý projekt Ministerstva práce a sociálních věcí Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí. Hlavním cílem celého projektu je podpora výkonu sociálně-právní ochrany dětí na všech úrovních a další zkvalitnění a zefektivnění práce všech zapojených účastníků. Projekt by měl přispět k tomu, aby se nadále snižoval počet dětí, které musí svoji rodinu opustit a aby pro děti, které se dostávají do systému náhradní péče, byla zajištěna co nejkvalitnější individuální péče.

Vedoucí Beztíže Tomáš Klumpar byl přizván do projektu jako odborník Děti a mládež s rizikovými projevy v chování. Společně se sociálním pracovníkem Jiřím Horákem z YMCA Praha, docentkou a vedoucí Katedry křesťanské výchovy Petrou Potměšilovou a krajským síťařem projektu pro Moravskoslezský kraj Jiřím Dvořákem vystoupili 14. prosince 2018 s prezentací (Ne)Zlobíme, voláme o pomoc!  Podklady k prezentaci vytvářel Tomáš Klumpar společně s Jiřím Horákem, připravuje se i tištěná verze jako metodika práce s rizikovou mládeží.

Pracovníci Beztíže Romana Walicová a Jan Horyna navštívili 20. května 2019 závěrečnou konferenci projektu s názvem „pro SÍŤ, pro KVALITU, pro RODINU“ aneb o dětech s dětmi. Na konferenci vystupovali odborníci z MPSV. Na programu byla témata: síťování a rozvíjení spolupráce, preventivní služby pro rodiny, vzdělávání a pracovníků a monitorování kvality služeb, cesta k pěstounství a podpora dítěte v náhradní rodině. Prezentace a přehled výstupů najdete zde.

Jsme rádi, že můžeme předat naše zkušenosti a být součástí systémových změn ochrany a péče ohrožených dětí.

Více o projektu najdete na: www.pravonadetstvi.cz, na webu jsou sekce pro děti, rodiče a veřejnost i odborníky.

Psali jsme metodiku pro MPSV
Přesunout se na začátek