Výlet do Brna za objevováním romských kořenů
Beztíže, Výlet do Brna za objevováním romských kořenů

Děti a mládež ze sociokulturně znevýhodněného prostředí se často nedostanou dál, než za hranici města či městské části, ve které žijí. Dostávají se tak do sociální bubliny a posilují vnitřní strach z neznáma. Dne 25. 8. jsme se s mladými lidmi z našich služeb vydali za hranice naší lokality a vyjeli vlakem do Brna, kde jsme mimo jiné navštívili Muzeum romské kultury a posílili tak vztah k etnickým kořenům většiny účastníků. Spousta lidí historii Romů nezná a často dokonce ani sami Romové. Avšak právě poznání vlastní kultury může pomoci k ukotvení v identitě jedince.

Výlet do Brna za objevováním romských kořenů
Přesunout se na začátek